CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=541931
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje, rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palanga darbai suskirstyti į 6 statybos etapus. Šiame pirkimo etape yra perkami „Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje rangos darbai“, kurių planuojama vertė 3 773 938 Eur su PVM. (iš jų ES - 1 700 000 Eur su PVM). Šiame etape perkami: Angaro pastatymo (valčių priedanga) ir valčių nuleidimo įrenginys – gervės įrengimo, darbai; D kategorijos Prieplaukos gatvės įrengimo darbai; krantinės įrengimo ir sutvirtinimo darbai; Inžinerinės infrastruktūros (lauko vandentiekio, lauko buitinių nuotekų, lauko lietaus nuotekų, lauko elektros tinklų, lauko ryšių tinklų) įrengimo darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Prieplaukos g. 26, Palanga.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimo Prieplaukos g. 26, Palanga darbai suskirstyti į 6 statybos etapus.
Šiame etape perkami: Angaro pastatymo (valčių priedanga) ir valčių nuleidimo įrenginys – gervės įrengimo, darbai; D kategorijos Prieplaukos gatvės įrengimo darbai; krantinės įrengimo ir sutvirtinimo darbai; Inžinerinės infrastruktūros (lauko vandentiekio, lauko buitinių nuotekų, lauko lietaus nuotekų, lauko elektros tinklų, lauko ryšių tinklų) įrengimo darbai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-08-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ paramos sutartį Nr. 43AU-KL-18-1-05382-PR001.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas per 7 d d nuo sutarties pasirašymo d privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM).
2. Prieplaukos gatvės rekonstrukcijos darbai 2021 ir 2022 m finansuojami LAKD lėšomis.
3. Po Prieplaukos gatvės danga esančių elektros kabelių iškėlimo/apsaugojimo projekto parengimas ir darbai 2021 ir 2022 m finansuojami Palangos m sav. biudžeto lėšomis.
4. Už atliktus žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste darbus (išskyrus Prieplaukos gatvės rekonstrukcijos darbus) apmokama ES lėšomis per 60 k d pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, elektronines PVM sąskaitas faktūras).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-02-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-11-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos m. savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovams: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintas lokalinės darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties pabaiga – 2022-08-31. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos visų 3.3 ir 3.4 punktuose išvardintų statinių statybos užbaigimo procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovas suteikia rangovui įgaliojimus pateikti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą, surašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą, pasirašyti ją, VTPSI pateikti prašymą deklaraciją patvirtinti. VĮ Registrų centrui pateikti prašymą įregistruoti užbaigtus statyti statinius Nekilnojamojo turte registre Palangos miesto savivaldybės vardu.
3. Darbus atlikti rangovas privalo iki 2022-06-30. Rangovas iki 2021-10-31 atlieka darbų už ne mažiau, kaip 1 800 000,00 Eur su PVM sumą. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, statinių, žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir Nacionaline žemės tarnyba.
4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų atliktas/-us Paslaugas/darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subteikėjus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Vykdytojo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Vykdytojas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-10-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?