CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”
121351441
Sėlių g. 66
Vilnius
LT-08109
LT
Asmuo ryšiams: Vidmantas Dubikaltis
Telefonas: +370 52731058
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.gis-centras.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos įsigijimas.
Pirkimo dalis Nr. 1.
1. Erdvinių duomenų tinklo paslaugų publikavimo programinė įrang, 1 kompl.;
2. Erdvinių duomenų tinklo paslaugų publikavimo programinė įranga, užtikrinanti papildomų erdvinių duomenų formatų palaikymą, 1 kompl.;
3. Erdvinių duomenų tinklo paslaugų publikavimo programinė įranga skirta duomenų analizės, apdorojimo ir teikimo funkcionalumui, 1 kompl.
2. Pirkimo dalis Nr. 2.
1. Duomenų konversijų modelių valdymo programinė įranga, 1 kompl.
2. Duomenų konversijų modeliavimo programinė įranga, 1 vnt.
3. Erdvinių duomenų analizės ir redagavimo programinė įranga , 10 vnt.
4. Brėžinių redagavimo ir peržiūros PĮ tinklinė licencija, (3 metų laikotarpiui), 1 vnt.
3. Pirkimo dalis Nr. 3.
1. Personalinis stacionarus kompiuteris ir profesionalus monitorius, 10 vnt.
2. Personalinis nešiojamas kompiuteris, 1 vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Erdvinių duomenų tinklo paslaugų publikavimo programinės įranga
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prekių kiekiai ir techninės savybės bei kiti būtini reikalavimai, nustatyti tarptautinio atviro konkurso Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos pirkimo sąlygų (pirkimo sąlygų) 2 priede „Techninė specifikacija“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Sistemos eksploatavimui reikalinga programinė įranga
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48000000  -  Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prekių kiekiai ir techninės savybės bei kiti būtini reikalavimai, nustatyti tarptautinio atviro konkurso Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos pirkimo sąlygų (pirkimo sąlygų) 2 priede „Techninė specifikacija“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Darbo vietų techninė ir programinė įranga
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30211200  -  Pagrindinė techninė kompiuterio įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prekių kiekiai ir techninės savybės bei kiti būtini reikalavimai, nustatyti tarptautinio atviro konkurso Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos pirkimo sąlygų (pirkimo sąlygų) 2 priede „Techninė specifikacija“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 091-216604
2020-614879

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas: TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjui gali būti mokamas avansas (vykdomas avansinis (išankstinis) mokėjimas), kuris gali sudaryti iki 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos, jei Tiekėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo raštu informuoja Pirkėją, kad avanso pageidauja, ir pateikia Pirkėjui sąskaitą avansiniam mokėjimui ir avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą visai avansinio mokėjimo sumai. Mokėjimai už faktiškai pristatytas/pateiktas prekes (atskaičius sumokėtą avansą, jeigu avansas buvo mokėtas) vykdomi Sutartyje nurodytais terminais po to, kai pasirašomi Prekių perdavimo-priėmimo aktai ir Pirkėjui pateikiami Sutartyje nurodyti dokumentai.
Šią Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių ir tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?