CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kelmės rajono savivaldybės administracija
188768730
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
Kelmė
86143
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Ralytė
Telefonas: +370 42769154
NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kelme.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499223
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

„Kelio Nr. Ke-41 „Liepų g. Kelmės m.“ kapitalinis remontas (I-II etapas)“ rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą „Liepų g. Kelmės m. kapitalinis remontas“ Nr. 124995-TDP (priedas Nr. 4).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT026 -  Šiaulių apskritis
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas neskirstomas į dalis. Tiekėjai privalo siūlyti visą darbų apimtį, nurodyta konkurso sąlygų 4 ir 5 prieduose. Darbai atliekami pagal techninį darbo projektą „Liepų g. Kelmės m. kapitalinis remontas“ Nr. 124995-TDP
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 (vieną) kartą 1 mėnesiui. Šis pratęsimas įforminamas šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos darbų sutarties.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę verstis statinių statybos veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė statybos (susisiekimo komunikacijos: gatvės ir/ arba keliai) darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) ne mažesnė kaip 88 000,00 Eur be PVM
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti: 1) bent vieną statybos vadovą, turintį statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą. Specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį statybos vadovo pareigose, statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: gatvės ir/ arba keliai. 2) bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus.
Tiekėjas turi turėti reikiamą techninį pajėgumą, pirkimo sutarties vykdymo metu taikyti konkrečias aplinkosaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus (taikoma statybos darbams): − veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos statybvietėje ir aplink ją užtikrinimas; − bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; − statybvietėje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; − efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas;
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie tarybos sprendimą dėl 2020 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo gavimo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darbų atlikimui sudaroma Rangos darbų sutartis su kitu rangovu pagal viešojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % statinio rangos darbų vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 30 dienų ilgiau už Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  10:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  11:00
Vieta:  
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė (109 kab.)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?