CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
188602370
A. Jakšto g. 4
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 62032716
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.am.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=550576
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose Lietuvoje parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose Lietuvoje parengimo paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 181311.57  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose Lietuvoje parengimo paslaugos. Paslaugos perkamos įgyvendinant projektą „Nacionalinės studijos apie ekosistemų ir jų teikiamų paslaugų vertinimo integravimą į sprendimų priėmimo procesus viešojo administravimo ir ūkio sektoriuose parengimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo objekto paslaugų apimčiai. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Išsamesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 17
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 2 mėn.: 1. PO tiekėjui pateikiami nurodymai/pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui; 2. teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia teisės aktų, pakeitimas; 3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių ne dėl tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal sutarties sąlygas ir tvarka suteiktų paslaugų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonė „Biologinės įvairovės apsauga“.
II.2.14)

Papildoma informacija

Į sutarties 17 mėnesių trukmę įskaičiuota: 15 mėnesių paslaugų atlikimo terminas ir galimas maksimalus 60 dienų atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai 0,02 proc. nuo neįvykdytos paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 d. d., išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos išmoka Vykdytojui 30 procentų sutarties vertės dydžio avansą. Avansas bus išskaitomas iš galutinio mokėjimo. Už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas Vykdytojui sumokama ne vėliau kaip per 60 d. po paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-12-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2021-03-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-12-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 103 kab., A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01502
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?