CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Šipkauskienė
Telefonas: +370 61855783
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paslaugų teikimas geležinkelių paslaugų įrenginiuose
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos paslaugos geležinkelių paslaugų įrenginiuose
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  5950000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos geležinkelių paslaugų įrenginiuose
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
GTK 301 str. 1 p. nustatyta, kad keleivių geležinkelio stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos yra priskirtinos geležinkelių paslaugų įrenginiams (toliau – GPĮ). GPĮ paslaugų sąrašas skelbiamas LG tinklalapyje www.litrail.lt.
GTK 5 str. nustatyta, kad viešoji geležinkelių infrastruktūra ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai negali būti perleisti nuosavybės teise kitiems asmenims. Dėl šios priežasties, žemiau išvardintų paslaugų tiekėjas yra vienintelis, AB LTG Infra. GTK 23 str. nustatyta, kad viešąją geležinkelių infrastruktūrą patikėjimo teise valdo, naudoja, ja disponuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoja – akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė – AB LTG Infra.
Įvertinus GTK nuostatas, konstatuotina, kad GPĮ paslaugos gali būti teikiamos geležinkelio viešojoje infrastruktūroje, kuri šiuo metu GTK ir vidinių teisės aktų pagrindu valdoma išimtinai AB LTG Infra. Atitinkamai siekiamos įsigyti GPĮ paslaugos turi būti perkamos iš vienintelio paslaugų teikėjo, turinčio technines galimybes teikti nurodytas GPĮ paslaugas Lietuvos teritorijoje. Svarbu, jog UAB LTG Link GPĮ paslaugas gali įsigyti tik iš tiekėjų, kurie nurodyti GPĮ paslaugų tiekėjų viešajame sąraše , kuriame šiuo metu, apart AB LTG Infra, nėra kitų lygiaverčių rinkos dalyvių, galinčių visa apimtimi suteikti toliau nurodytas GPĮ paslaugas. Šiame sąraše, vadovaujantis Reglamento 2017/2177 5 straipsnio 1 punktu, GPĮ operatoriai skelbia geležinkelių paslaugų įrenginių aprašus.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SUT (LGKL)-277

Pavadinimas: Paslaugų teikimas geležinkelių paslaugų įrenginiuose

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-12-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB "LTG Infra"
305202934
Vilnius
LT

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  5950000.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  5950000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?