CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Aušrotė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537347
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, esančios Livonijos g. 6, Joniškyje, oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331220  -  Oro kondicionavimo įrengimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai: įrengiama VRF kondicionavimo sistema: inverterinė išorinė dalis viso 4 vnt., kurių šaldymo galia: 33,5 kW; 61,5 kW; 45 kW; 56 kW), VRF sistemos sieninė dalis (12 vnt. – 3,6 kW (šaldymo galia); 27 vnt. – 5,6 kW (šaldymo galia); 5 vnt. – 7,1 kW (šaldymo galia). Taip pat įrengiami: lubinis/grindinis 14 kW (šaldymo galia) oro kondicionierius (1 vnt.); sieninis 7 kW (šaldymo galia) oro kondicionierius (1 vnt.); multi split oro kondicionierius (viena išorinė dalis 10,6 kW šaldymo galia ir dvi vidinės dalys 5 kW šaldymo galia).
Detalus perkamų darbų apibūdinimas pateiktas pirkimo dokumentuose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45331220  -  Oro kondicionavimo įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Livonijos g. 6, Joniškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų metu numatoma atlikti oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbus Joniškio ‚Saulės“ pagrindinės mokyklos patalpose. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai: įrengiama VRF kondicionavimo sistema: inverterinė išorinė dalis viso 4 vnt., kurių šaldymo galia: 33,5 kW; 61,5 kW; 45 kW; 56 kW), VRF sistemos sieninė dalis (12 vnt. – 3,6 kW (šaldymo galia); 27 vnt. – 5,6 kW (šaldymo galia); 5 vnt. – 7,1 kW (šaldymo galia). Taip pat įrengiami: lubinis/grindinis 14 kW (šaldymo galia) oro kondicionierius (1 vnt.); sieninis 7 kW (šaldymo galia) oro kondicionierius (1 vnt.); multi split oro kondicionierius (viena išorinė dalis 10,6 kW šaldymo galia ir dvi vidinės dalys 5 kW šaldymo galia). Visas kitas oro kondicionavimo sistemai reikalingas medžiagas (tokias kaip instaliacinės medžiagos, el. instaliacija, instaliaciniai loveliai, freonas, tvirtinimo rėmai, variniai trišakiai ir pan.) ir jų kiekius įsivertina tiekėjas. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos sporto salėje kitu projektu įrenginėjama vėdinimo sistema, montuojamas vėdinimo įrenginys (9000 m3/h dvikryptė oro tiekimo/šalinimo kamera). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi nusimatyti kondicionieriaus išorinį bloką (šaldymo mašiną) bei darbus susijusius su jo pajungimu prie dabar įrenginėjamo vėdinimo įrenginio. Kartu nusimatyti automatikos komplektą. Pagrindiniai šaldymo mašinos parametrai: (išorinis blokas su valdymo automatika. Bendra šaldymo galia 45 kW (sekcija turi būti sudalinta į 20 ir 25 kW).
Montavimo, paleidimo, derinimo ir atstatomieji darbai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, naudojamos tik Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos, kokybiškos ir naujos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Tiekėjas darbus turės atlikti veikiančiame objekte. Tiekėjas privalės apmokyti perkančiosios organizacijos paskirtą atstovą kaip prižiūrėti ir reguliuoti įrenginius. Tiekėjas medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams suteikia ne mažiau kaip 2 metų garantiją, neatlygintinai konsultuoja apmokytą darbuotoją įrenginių priežiūrai ir reguliavimui, atliktiems darbams suteikia ne mažiau, kaip 5 metų garantiją. Užbaigęs darbus tiekėjas turės pateikti darbų išpildomąsias schemas bei šaldymo įrenginių pasus (remiantis LR aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-394 aktualia redakcija ūkio subjektai, naudojantys stacionarią šaldymo, oro kondicionavimo įrangą, kurioje yra 3 kg ir daugiau F-dujų ar OAM privalo turėti šaldymo įrangos techninius ir priežiūros pasus).
PIRKIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDIS – 96 500 Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi turėti atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius, suteikiantį teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:
- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
- Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;
- Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrinamas netesybomis. Už Sutarties įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamų įvykdymą numatoma 10 proc. bauda nuo sutarties vertės.
Užsakovas privalo mokėti rangovui sumą, patvirtintą rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-06
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-06
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?