CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=498138
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79420000  -  Su valdymu susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriuje ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“). Paslaugos apima:
1. Veiklos procesų aprašymą ir kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimą;
2. Veiklos rezultatyvumo matavimo sistemos sukūrimą;
3. Vidaus kokybės audito sistemos sukūrimą ir kokybės vadybos sistemos įdiegimą;
4. LEAN arba lygiaverčių metodų taikymą;
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir jos socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų kokybės vadybos sistemos modelio diegimo mokymus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 188259.50  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80511000  -  Darbuotojų mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriuje ir socialines paslaugas teikiančiose įstaigose (BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, BĮ Klaipėdos miesto globos namai, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos vaikų globos namai „Smiltelė“). Paslaugos apima:
1. Veiklos procesų aprašymą ir kokybės vadybos sistemos dokumentų parengimą;
2. Veiklos rezultatyvumo matavimo sistemos sukūrimą;
3. Vidaus kokybės audito sistemos sukūrimą ir kokybės vadybos sistemos įdiegimą;
4. LEAN arba lygiaverčių metodų taikymą;
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir jos socialines paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų kokybės vadybos sistemos modelio diegimo mokymus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 188259.50  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių vykdymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto NR.10.1.3-ESFA-R-920-31-0003 „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas, teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs* bent vieną ar kelias sutartis, susijusias su kokybės vadybos sistemos diegimo paslaugomis, kurių bendra vertė – ne mažesnė kaip 94 130,00 Eur be PVM.
*Pastaba: jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, į bendrą sutarčių vertę bus skaičiuojama tik per paskutinius 3 metus įvykdytos sutarties dalies vertė. Pateikiama: per paskutinius 3 metus (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus – per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties objektas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga, paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), vertė (ar vertė per paskutinius 3 metus), trumpas suteiktų paslaugų aprašymas.
2.Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 projekto vadovą, kuris:
1.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos studijų krypties ir (ar) verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės vadybos ir (ar) finansų, ir (ar) viešojo administravimo, ir (ar) žmonių išteklių vadybos studijų krypties ar joms prilygintą išsilavinimą;
1.2. turi projektų valdymo eksperto ar jam lygiavertę kvalifikaciją ir tai patvirtinantį sertifikatą;
1.3. per pastaruosius 3 m. yra vadovavęs bent vienam kokybės vadybos sistemų diegimo projektui.
2) Bent 1 klientų aptarnavimo/paslaugų kokybės ekspertą, kuris:
2.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės ir (ar) verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės vadybos ir (ar) finansų, ir (ar) viešojo administravimo, ir (ar) žmonių išteklių vadybos studijų krypties ar joms prilygintą išsilavinimą;
2.2. per paskutinius 5 metus yra dalyvavęs bent 1 projekte, susijusiame su kokybės vadybos sistemos diegimu.
3) Bent 1 problemų sprendimo ir (ar) procesų tobulinimo specialistą, kuris:
3.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės ir (ar) verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės vadybos ir (ar) finansų, ir (ar) viešojo administravimo studijų krypties, ir (ar) informatikos mokslų studijų krypčių grupės informatikos ir (ar) informacijos sistemų, ir (ar) programų sistemų studijų krypties išsilavinimą ar joms prilygintą išsilavinimą;
3.2. per paskutinius 5 metus yra dalyvavęs bent 1 projekte, susijusiame su kokybės vadybos sistemos diegimu.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms ar visoms pozicijoms, jeigu turi atitinkamą išsilavinimą ir patirtį. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas);
2) Specialistų sąraše nurodytų specialistų išsilavinimą ir kvalifikaciją (1 pozicijai) patvirtinantys dokumentai;
3) Specialistų darbinės veiklos aprašymai, kuriuose aiškiai išvardinta specialistų patirtis atitinkamoje srityje (turi būti nurodomi konkretūs projektai).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjas už pavėluotai suteiktas paslaugas moka Paslaugų gavėjui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
2. Už nekokybiškai suteiktas paslaugas, kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nesusijusį su vėlavimu, netinkamą vykdymą Paslaugų tiekėjas moka 200 Eur baudą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Paslaugų tiekėją faksu ar el. paštu. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų tiekėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų tiekėjui mokėtinos sumos. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai Paslaugų gavėjas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų numatyta bauda taikoma pakartotinai.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-29
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-29
Vietos laikas:  13:50
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-21
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?