CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė miškų tarnyba
302471705
Pramonės pr. 11A
Kaunas
51327
LT
Asmuo ryšiams: Milda Šniolienė
Telefonas: +370 37490640
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.amvmt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=506295
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plynai iškirstų miško plotų identifikavimo šalies teritorijoje panaudojant distancinius metodus paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

77231500  -  Miškų stebėjimo arba vertinimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šia paslauga siekiama: 1) identifikuoti 2019 metais plynai iškirstus miško plotus panaudojant distancinius metodus (toliau – Plynai iškirsti miško plotai) šalies teritorijoje, 2) nustatyti kiekvieno Plynai iškirsto miško ploto geografinę padėtį LKS-94 koordinačių sistemoje (biržės ribas, aprašytas kaip poligonai GIS duomenų bazėje) ir charakteristikas (biržės plotą, adresą (VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninis padalinys, girininkija, miško kvartalas, miško sklypas(-ai)), nuosavybę, miško grupę, leidimo kirsti mišką išdavimo faktą) bei sudaryti Plynai iškirstų miško plotų GIS sluoksnį su aprašomųjų duomenų baze, suderinama su Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastru, 3) nustatyti Plynai iškirstų miško plotų pasiskirstymą pagal biržės plotą, miškų nuosavybę, miško grupę (ūkinį režimą), kitus požymius, 4) informaciją apie Plynai iškirstus miško plotus paskelbti visuomenei (su užsakovu suderinta forma ir apimtimi).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 24793.39  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77231500  -  Miškų stebėjimo arba vertinimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Plynai iškirstų miško plotų identifikavimo aprėptis: visa šalies teritorijoje esanti miško žemė 2019.01.01 datai. Plynai iškirstų miško plotų identifikavimo laikotarpis: nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31. Plynai iškirstų miško plotų kartografavimo tikslumas turi tenkinti kartografavimo M 1:10 000 tikslumo reikalavimus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 24793.39  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galutinis Sutarties įvykdymo terminas – 2020 m. gruodžio 15 d. (esant pagrįstam būtinumui, kuris nepriklauso nuo šalių delsimo ir (ar) neveiklumo, paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis paslaugų atlikimo sąlygomis vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 4 mėn.).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo dokumente. Tiekėjai turi pateikti užpildytą EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai Tiekėjui grąžinami pasibaigus Sutarties terminui ir tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Tiekėjas per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą (garantiją iš banko arba laidavimo sutartį iš draudimo įmonės). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5% bendros pirkimo sutarties vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kaunas, Pramonės pr. 11A, Valstybinė miškų tarnyba
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis VPĮ 44 str. 11 d. nuostatomis Tiekėjų atstovai į vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo posėdį nekviečiami

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-31
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?