CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Mažeikių šilumos tinklai"
166901968
Montuotojų g. 10, Mažeikiai
Mažeikiai
LT-89101
LT
Asmuo ryšiams: Kornelija Danilevičiutė
Telefonas: +370 44398181
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mst.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=528462
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Mažeikių katilinėje
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45251100  -  Elektros jėgainių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

140 kW saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir įrengimo su įranga darbų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09331200  -  Saulės fotovoltiniai moduliai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

140 kW saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir įrengimo su įranga darbų pirkimas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas su Pasiūlymu privalo pateikti EBVPD, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo Tiekėjo, ūkio subjektų grupės narių, Subrangovų ar kitų pasitelkiamų subjektų pašalinti iš pirkimo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas reikalauja, kad Pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma - ne mažesnė, kaip 10 proc. nuo Sutarties vertės be PVM.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Sutartyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai Rangovas išrašo PVM sąskaitas-faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos.
Tarpiniai mokėjimai Rangovui atliekami pagal Šalių pasirašytus Aktus, pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo.
Galutinis apmokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo "Statybos užbaigimo akto" išdavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties projektas yra pateiktas konkurso sąlygų 4 priede.
Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantiją, arba Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurios dydis yra 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo kainos (be PVM). Sutarties įvykdymo Garantija turi būti besąlyginė, neatšaukiama ir galioti iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas. Nepateikus Sutarties įvykdymo garantijos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įvykdymo garantijos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, Sutartis su Rangovu bus nutraukiama.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-17
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Montuotojų g. 7, Mažeikiai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?