CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Alytus
LT-62504
LT
Asmuo ryšiams: Vida Šerkšnienė
Telefonas: +370 31555127
Faksas: +370 31555191
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.alytus.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  483265
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90600000  -  Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

77310000  -  Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zona
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymas ir priežiūra. Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos tvarkymo ir priežiūros ribos: Nemuno upės dešinysis krantas iki miesto rytinės ribos; miesto rytinė riba iki Nemuno upės.
Paslaugų pirkimo aprašymas, techniniai reikalavimai ir terminai, paslaugų pirkimo apimtys nurodyti pateiktuose prieduose:
1. Pirmojo Alytaus (I) zonos žaliųjų plotų dydžiai, priežiūros lygiai ir reikalavimai, konkurso sąlygų 3 priedas.
2. Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų plotai, lygiai ir priežiūros reikalavimai, konkurso sąlygų 4 priedas.
3. Paslaugų kokybės kontrolės metodika, konkurso sąlygų 5 priedas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti  atvirame konkurse
Paaiškinimas
1. Buvo paskelbtas Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimo atviras konkursas (tarptautinis pirkimas, pirkimo Nr. 483265 ).
2. Atviram konkursui pateiktų teikėjų pasiūlymai buvo atmesti dėl per didelių ir perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų, kurios viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.
3. Vadovaujantis 63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kai atviram konkursui visi pateikti pasiūlymai yra nepriimtini, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, perkančioji organizacija gali neskelbti skelbimo apie pirkimą, kai į derybas kviečiami visi vykusiam atviram konkursui pasiūlymus pateikę teikėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų ir formalius pirkimo procedūros reikalavimus.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 082-193720
2020-617244

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Buvo vykdytos skelbiamos derybos pirkimo Nr. 483265 – Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I) zonos šaligatvių, takų, aikščių, skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų pirkimas (tarptautinis pirkimas).
2. Skelbiamose derybose pateiktų teikėjų pasiūlymai atmesti dėl per didelių ir perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų, kurios viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: www.kat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančioji organizacija teikėjų pretenzijas ir skundus nagrinėja vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?