CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos nafta"
110648893
Burių g. 19
Klaipėda
92276
LT
Asmuo ryšiams: Natalija Rikun
Telefonas: +370 69913072
El. paštas: n.rikun@kn.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kn.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534867
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Administracinio pastato darbo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45210000  -  Pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbo projekto parengimas, pastato statyba
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45110000  -  Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sporto paskirties pastato (un. Nr. 2199-3013-0016) rekonstravimas į administracinės paskirties pastatą, Burių g. 5, Klaipėdoje
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimas gali būti pratęstas nuo rangovo nepriklausančių priežasčių iki 6 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

1. Bus taikomas elektroninis aukcionas. Į Aukcioną bus kviečiami tiekėjai, kurių tarpiniai pasiūlymai, pateikti po derybų , bus tinkami ir priimtini.
2. Derybų objektas: Pirminis pasiūlymas, sutarties sąlygos, darbų įvykdymo terminas, apmokėjimo tvarka, sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės ir kitos sutarties sąlygos, turinčios įtaką ekonomiškai naudingiausio rezultato nustatymui.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas reikalauja Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (toliau - Užtikrinimas).
Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajam subjektui Užtikrinimą ne vėliau kaip iki aukciono pradžios. Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip: 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų)
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Mokėjimų planas pateiktas kartu su pirkimo dokumentais. Mokėjimų planas - derybų objektas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Avansinio mokėjimo garantija
Sutarties įvykdymo užtikrinimas - 10 proc. nuo sutarties kainos
Delspinigiai 0,05 nuo sutarties kainos.
Sulaikymo suma - 5 proc. nuo sutarties kainos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.6)

Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:  
Į Aukcioną bus kviečiami tiekėjai, kurių tarpiniai pasiūlymai bus tinkami ir priimtini
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas turi teisę pateikti Perkančiajam subjektui pretenziją, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl Pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos;
2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Perkančiojo subjekto priimtą sprendimą paskelbimo dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Perkančiojo subjekto priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?