CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
300038598
Šiltadaržio g. 2 , 01124 Vilnius
Vilnius
01124
LT
Asmuo ryšiams: Ilona Šlepikienė
Telefonas: +370 52609724
Faksas: +370 52122499
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.vilniauspilys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=528852
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Kalnų parko, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

I dalis (I teritorija)
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45454100  -  Restauravimo darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (u. k. 30357), Vilniaus Trijų kryžių paminklo (un. k. 15776) avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai.
Į Darbų apimtį patenka:
(i) Darbų atlikimui reikalingų projektavimo darbų atlikimas, įskaitant aktualios Darbo projekto dalies parengimą;
(ii) Darbų atlikimui reikalingų tyrimų (įskaitant, bet nepasiribojant, archeologinius ir inžinerinius geologinius (geotechninius) žvalgymus ir tyrimus) organizavimas ir atlikimas;
(iii) žemės darbai;
(iv) kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių), tokių kaip poilsio apžvalgos aikštelių, tvorelių, pėsčiųjų takų, laiptų ir laiptų aikštelių įrengimas;
(v) teritorijos pritaikymas žmonėms su negalia (įskaitant, bet neapsiribojant, takuose įrengiami įspėjamieji paviršiai žmonėms su negalia);
(vi) lauko apšvietimo tinklų įrengimas;
(viii) mažosios architektūros elementų įrengimas;
(ix) želdinių tvarkymas;
(x) kiti Techniniame projekte numatyti tvarkybos ir statybos darbai, kurie Techniniame projekte yra priskirti I teritorijai;
(xi) Darbams atlikti reikalingos medžiagos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
3 mėnesiai
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

II dalis (II teritorija)
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
45454100  -  Restauravimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete pirmo papilio, vad. Bekešo kalnu (u. k. 30358), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vad. Kreivuoju kalnu, Plikuoju kalnu, Trijų kryžių kalnu (u. k. 30357), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antro papilio, vad. Stalo kalnu (u. k. 781), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete trečio papilio, vad. Gedimino kapo kalnu (u. k. 4514) avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo, remonto tvarkybos darbai.
Į Darbų apimtį patenka:
(i) Darbų atlikimui reikalingų projektavimo darbų atlikimas, įskaitant aktualios Darbo projekto dalies parengimą;
(ii) Darbų atlikimui reikalingų tyrimų (įskaitant, bet nepasiribojant, archeologinius ir inžinerinius geologinius (geotechninius) žvalgymus ir tyrimus) organizavimas ir atlikimas;
(iii) žemės darbai;
(iv) kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių), tokių kaip poilsio apžvalgos aikštelių ir atokvėpio aikštelių, apsisukimo aikštelių, pėsčiųjų takų, dekoratyvinės dangos, lauko akmens grindinio, atraminių sienučių, laiptų ir laiptų aikštelių įrengimas;
(v) lietaus nuotekų tinklų įrengimas;
(vi) drenažo tinklų įrengimas;
(vii) mažosios architektūros elementų įrengimas;
(viii) želdynų tvarkymas (kirtimas, šalinimas, genėjimas, retinimas, vejos sodinimas) ir miško / želdynų kirtimo darbai bei šių darbų atlikimui reikalingų dokumentų parengimas, tokių dokumentų suderinimas su atsakingomis institucijomis bei reikiamų sutikimų, suderinimų ir leidimų šių darbų atlikimui gavimas. Vykdant šiuos darbus turi būti siekiama mažinti neinvazinių medžių kirtimą (t.y. siekti sumažinti Darbų vykdymui būtinų neinvazinių medžių iškirtimą);
(ix) Alantos kalno bokštelio tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai;
(x) kiti Techniniame projekte numatyti tvarkybos ir statybos darbai, kurie Techniniame projekte yra priskirti II teritorijai ir yra įtraukti į II teritorijos vykdomų darbų išranką;
(xi) Darbams atlikti reikalingos medžiagos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
3 mėnesiai
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-APVA-V-016-01-0008
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

III dalis (III teritorija)
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
45454100  -  Restauravimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vad. Dainų slėniu (u. k. 34913), Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete antras papilys, vad. Stalo kalnu (u. k. 781) konservavimo, remonto tvarkybos darbai.
Į Darbų apimtį patenka:
(i) Darbų atlikimui reikalingų projektavimo darbų atlikimas, įskaitant aktualios Darbo projekto dalies parengimą, pagrindinio Darbo projekto rengimo projektuotojo funkcijų vykdymą, kuris privalo paskirti viso projekto vadovą (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 19 p.) bei pagal Techninį projektą Rangovo ir Kitų rangovų vykdomų darbų projekto vykdymo priežiūros funkcijų vykdymas;
(ii) Darbų atlikimui reikalingo darbo projekto parengimas ir kitų projektavimo darbų atlikimas;
(iii) statinio projekto vykdymo priežiūros atlikimas Rangovo ir Kitų rangovų darbų vykdymo metu;
(iv) Darbų atlikimui reikalingų tyrimų (įskaitant, bet nepasiribojant, archeologinius ir inžinerinius geologinius (geotechninius) žvalgymus ir tyrimus) organizavimas ir atlikimas;
(v) žemės darbai;
(vi) III teritorijos vykdomų darbų išrankoje pažymėtų kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties inžineriniai statiniai), tokių kaip tvorelių, estrados - aikštelės (ir joje esančių suolų, laiptų ir pakilų), aikštelių įrengimas ir atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) darbai;
(vii) III teritorijos vykdomų darbų išrankoje pažymėtų žiūrovų suolų, tribūnų, laiptų ir laiptų aikštelių, stoginės, turėklų įrengimo ir/ar atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) darbai. Žiūrovų suolų ir tribūnų pritaikymas žmonėms su negalia (įskaitant, bet neapsiribojant, takuose įrengiami įspėjamieji paviršiai žmonėms su negalia);
(viii) Darbų metu pažeistų želdinių tvarkymas;
(ix) kiti III teritorijos vykdomų darbų išrankoje numatyti tvarkybos darbai;
(x) Darbams atlikti reikalingos medžiagos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
3 mėnesiai
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
2. Tiekėjams keliami reikalavimai:pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos ir kiti reikalavimai pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų Priede Nr. 3.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

-3 % Kainos su PVM dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimas;
-Avansinio mokėjimo užtikrinimas (jei pagal sutarties sąlygas avansas išmokamas);
-Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo suma: 43 400 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų);
-Statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: 300 000 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų);
-Darbų draudimo suma: Kainai su PVM lygi suma;
-Netesybos už vėlavimo atsiskaityti vieną dieną: 0,02 % (dvi šimtosios procento) nuo vėluojamos sumokėti sumos;
-Netesybos už vėlavimą vykdyti / atlikti Darbus už vieną dieną: 0,02% (dvi šimtosios procento) Kainos;
-Netesybos už Sutarties nutraukimą: 10 % (dešimt procentų) Kainos;
-Netesybos už vėlavimą ištaisyti Darbų trūkumus garantinio laikotarpio metu: 250 EUR (du šimtai penkiasdešimt eurų) už vieną vėlavimo dieną;
Mokėjimo tvarka, įskaitant avansinį, tarpinius ir sulaikymo mokėjimus, aprašyta Sutartyje (Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyrius).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-29
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-29
Vietos laikas:  12:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?