CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Telšiai
87133
LT
Asmuo ryšiams: Ernesta Baltmiškienė
Telefonas: +370 44456196
Faksas: +370 44452229
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.telsiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=483342
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“ įgyvendinimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas (valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 194 Užventis – Tryškiai – Viekšniai, kuriam Tryškių miestelyje suteikti Stoties ir Lazdynų Pelėdos gatvių pavadinimai, ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4612 Tryškiai – Kiršiai, kuriam Tryškių miestelyje suteiktas Turgaus aikštės ir Klaipėdos gatvės pavadinimas, rekonstravimas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233252  -  Gatvių dangos darbai
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų apimtys pagal techninį darbo projektą: gatvės ilgis apie 0,262 km, inžinerinių tinklų ilgis apie 2727 m, turgaus paviljonas su tualetu 1 vnt., lauko estrada su suolais 1 vnt., stacionari prieplauka 1 vnt., informacinių stendų įrengimas 2 vnt., kontrolinės geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 17
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatomas sutarties pratęsimas du kartus, bet ne ilgesniam kaip 4 mėnesių laikotarpiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas "Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas" Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-81-0006

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 5 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
-
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
-
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 404 000,00 Eur be PVM. Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė).
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi užtikrinti, kad darbus vykdys kvalifikuoti ir patyrę specialistai:
1) Turėti bent vieną atestuotą statinio statybos darbų vadovą (Statinių kategorija: neypatingi statiniai. Statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: gatvės; statinių grupė: inžineriniai tinklai, pogrupis: nuotekų šalinimo tinklai; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai, pogrupis: kitos paskirties inžineriniai statiniai). Taip pat po 2017-01-01 išduotuose atestatuose nurodoma – statiniai, esantys kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje. Pastaba: tiekėjas gali paskirti daugiau nei vieną statybos darbų vadovą, turintį atitinkamos srities darbų kvalifikacijos atestatą, užtikrinant, kad visi paskirti darbų vadovai kartu turėtų teisę vadovauti visų nurodytų sričių statybos darbams.
2) Turėti bent vieną atestuotą specialiųjų statybos darbų vadovą (Statinių kategorija: neypatingi statiniai. Statinių grupė: inžineriniai tinklai, pogrupis: nuotekų šalinimo tinklai). Taip pat po 2017-01-01 išduotuose atestatuose nurodoma – statiniai, esantys kultūros paveldo objekto 2017-01-01 išduotuose atestatuose nurodoma – statiniai, esantys kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje. Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Pateikiama:
1) per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas įvykdytos (vykdomos) sutarties objektas, sutarties sudarymo ir įvykdymo data, įvykdytos sutarties (sutarties dalies) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.
2) užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti arba patikslinti pateiktą informaciją, gali atskiru prašymu paprašyti pateikti nurodytų sutarčių patvirtintas kopijas arba išrašus iš sutarčių bei pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, ar kitus dokumentus, taip pat gali žodžiu ar raštu tikrinti šią informaciją tiesiogiai pas sutarčių sąraše nurodytus užsakovus.
2. Pateikiama:
1) atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, užpildant pateiktą lentelę pagal konkurso sąlygų 6 priedą, kurioje turi būti nurodyta visa joje prašoma pateikti informacija.
2) išvardytų specialistų kvalifikacijos pažymėjimai, atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, leidžiantys atlikti nurodytus darbus, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
3) Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, specialistai teisės pripažinimo dokumentą privalo pateikti iki sutarties sudarymo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 proc. sutarties vertės (su PVM).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Telšių rajono savivaldybės administracija, 303 kab., Respublikos g. 32, LT-87333 Telšiai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad užsakovas privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?