CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Europos socialinio fondo agentūra
192050725
Gynėjų g. 16, Vilnius
Vilnius
01109
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Navickė
Telefonas: +370 65980480
El. paštas: egle.navicke@esf.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.esf.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=550886
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  ES administruojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS SKIRIAMŲ HIGIENOS PREKIŲ (DANTŲ ŠEPETĖLIO) PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33711710  -  Dantų šepetukai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija ketina įsigyti dantų šepetėlius. Pažymėtina, jog sutartis bus sudaroma visiems šios Higienos prekės dalinimams, t. y., sutartis dėl dantų šepetėlio bus sudaroma apimant visus keturis dalinimus (2021 m. birželio ir gruodžio mėn. bei 2022 m. birželio ir gruodžio mėn.), todėl maksimalus šios sutarties Higienos prekės pakuočių kiekis bus 220.000*4=880.000 vnt. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus kiekio, bus perkama pagal poreikį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33711710  -  Dantų šepetukai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija ketina įsigyti dantų šepetėlius. Pažymėtina, jog sutartis bus sudaroma visiems šios Higienos prekės dalinimams, t. y., sutartis dėl dantų šepetėlio bus sudaroma apimant visus keturis dalinimus (2021 m. birželio ir gruodžio mėn. bei 2022 m. birželio ir gruodžio mėn.), todėl maksimalus šios sutarties Higienos prekės pakuočių kiekis bus 220.000*4=880.000 vnt. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto maksimalaus kiekio, bus perkama pagal poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-02-10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1.Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede – EBVPD. Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), teikdamas pasiūlymą, taip pat subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, privalo pateikti EBVPD, pagal VPĮ 50 straipsnio reikalavimus, pasiekiamą adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.
2.Tiekėjai (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), taip pat subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, gali pakartotinai naudoti EBVPD, kurį jie naudojo ankstesnėje pirkimo procedūroje, jeigu jie patvirtina, kad šiame dokumente esanti informacija yra teisinga.
3.Perkančiosios organizacijos suformuota EBVPD forma pildoma Europos Komisijos tinklalapyje, adresu: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (toliau – EK tinklalapis):
4. Tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pildydami EBVPD formą turi atlikti toliau nurodytus veiksmus:
4.1. kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;
4.2. įkelti (importuoti) EBVPD formą EK tinklapyje;
4.3. pateikti atsakymus į EBVPD formoje nurodytus klausimus;
4.4. kompiuteryje išsaugoti gautą EBVPD formą su pateiktais atsakymais;
4.5. teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, prisegti EBVPD formą su atsakymais kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“.
5. Papildomą informaciją, kaip pildyti EBVPD formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje, adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos nurodytos sutarties projekte. Viena iš sąlygų yra tai, jog sudarius sutartį su tiekėju, reikiamas Higienos prekių kiekis į Partnerių sandėlius bus pristatomas per dvi savaites prieš Higienos prekių krepšelių dalinimą. Higienos prekių sandėliavimo iki pristatymo į Partnerių sandėlius ir transportavimo iki Partnerių sandėlių išlaidų suma negali viršyti 1 proc. Higienos prekių vertės su PVM konkrečioje pirkimo dalyje.
Sudarius Sutartį, tiekėjas privalo per 5 darbo dienas Perkančiajai organizacijai pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Bendros maksimalios pasiūlymo kainos (Eur) su PVM .
Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra pirmo pareikalavimo neatšaukiama besąlyginė LR ar užsienyje registruoto banko, draudimo bendrovės sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija/laidavimo raštas, kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) bei apmokėjimo kopija.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-01-11
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-01-11
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Ginčų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje:
1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):
1) per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;
2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-02
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?