CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Rimkienė
Telefonas: +370 46041407
Faksas: +370 46040217
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=483583
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bangų gatvės pėsčiųjų dviračių tako (nuo Klaipėdos pl. iki Vytauto g.) Palangoje statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Bangų gatvės pėsčiųjų dviračių tako (nuo Klaipėdos pl. iki Vytauto g.) Palangoje statybos darbų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233162  -  Dviračių takų statybos darbai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami vadovaujantis „Bangų gatvės pėsčiųjų dviračių tako (nuo Klaipėdos plento iki Vytauto gatvės), Palangoje, statyba“ techniniu darbo projektu, parengtu UAB „Inžinerinis projektavimas“, projekto vadovo Jono Veignerio atestato Nr. 36532. Bangų gatvės pėsčiųjų dviračių tako (nuo Klaipėdos plento iki Vytauto gatvės), Palangoje, ilgis 0,564 km, šaligatvių plotis 2,5 m ir 3,5 m, gatvės apšvietimo elektros tinklai – 0,874 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 1 mėnesiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Bangų g. Palangoje“ Nr. 04.5.1-TID-R-516-31-0007

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 procentų dydžio (be PVM) nuo pasiūlytos sumos.
2. Už statybos atliktus darbus ir paslaugas Užsakovas apmoka LAKD, savivaldybės biudžeto bei ES lėšomis. Atsiskaitoma dalimis pagal iki einamojo mėnesio 25 d. gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir PVM sąskaitas faktūras).
3. Už statybos darbus ir paslaugas, finansuojamas LAKD lėšomis, bus atsiskaitoma per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš LAKD prie SM, bet ne vėliau kaip per 30 k. d.
4. Už statybos darbus ir paslaugas, finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, bus atsiskaitoma per 60 k. d.
5. Už netinkamus finansuoti ES ir LAKD lėšomis darbus, bus atsiskaitoma Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis per 30 k. d.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-28
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties trukmė – 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo.
3. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.
4. Darbų pabaiga – 5 mėnesiai nuo darbų pradžios. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, statinių, žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui statybos užbaigimui organizuoti ir vėliau teisėtai saugoti.
5. Ši sutartis numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo patektuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?