CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
188603091
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius
Vilnius
01516
LT
Asmuo ryšiams: Gintaras Vaskela
Telefonas: +370 52191240
Faksas: +370 52191240
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=519176
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Viešųjų ryšių konsultavimo ir informacijos apie COVID-19 įtaką švietimo, mokslo ir sporto sritims platinimo paslaugos
Nuorodos numeris:  491817
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos viešųjų ryšių konsultavimo ir informacijos platinimo paslaugos 20 savaičių, t.y. pokarantiniu, laikotarpiu. Laikotarpis apima ir naujų mokslo metų pradžią, nes nuo naujų mokslo metų yra galimi darbo organizavimo pokyčiai švietimo įstaigose. Paslaugos teikėjas turės užtikrinti informacijos apie tai, kaip šalyje įvestas karantinas pakeitė kasdienį gyvenimą švietimo, mokslo ir sporto srityse, sklaidą žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje. Pagrindinės temos: vaikų vasaros stovyklos, mokyklų ir darželių darbas, priėmimas į aukštąsias mokyklas, sporto renginių organizavimas, pasiruošimas derinti mišrų mokymosi būdą (dalis laiko nuotoliniu, dalis įprastu būdu) mokyklose ir kt.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 41322.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A.Volano g. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos viešųjų ryšių konsultavimo ir informacijos platinimo paslaugos 20 savaičių, t.y. pokarantiniu, laikotarpiu. Laikotarpis apima ir naujų mokslo metų pradžią, nes nuo naujų mokslo metų yra galimi darbo organizavimo pokyčiai švietimo įstaigose. Paslaugos teikėjas turės užtikrinti informacijos apie tai, kaip šalyje įvestas karantinas pakeitė kasdienį gyvenimą švietimo, mokslo ir sporto srityse, sklaidą žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje. Pagrindinės temos: vaikų vasaros stovyklos, mokyklų ir darželių darbas, priėmimas į aukštąsias mokyklas, sporto renginių organizavimas, pasiruošimas derinti mišrų mokymosi būdą (dalis laiko nuotoliniu, dalis įprastu būdu) mokyklose ir kt.
Planuojama svarbiausią informaciją pateikti ne mažiau kaip 6 trumpais (30 s.) informaciniais / aiškinamaisiais filmukais, kuriuos Paslaugos tiekėjas turės sukurti ir kaip vaizdo reklamą transliuoti interneto portaluose, kitose vaizdo turinį žiūrėti leidžiančiose platformose. Tokios trukmės filmukai yra įprasta informavimo praktika, nes leidžia išlaikyti auditorijos dėmesį. Tikslinė auditorija ir tema kiekvienam filmukui bus derinama atskirai. Minimalus kiekvieno filmuko parodymų auditorijai skaičius – 100 000 vnt. Taip pat planuojama viename didžiausių interneto naujienų portalų publikuoti ne mažiau kaip 6 infografikais iliustruotas publikacijas ir išspausdinti ne mažiau kaip po 2 publikacijas vienuolikoje prenumeruojamų laikraščių (9 apskrities laikraščiai, po laikraštį rusų ir lenkų kalbomis).
Paslaugos tiekėjui pasiūlius priimtiną įkainį už vieną ar visas teikiamos paslaugos sudėtines dalis, gali būti papildomai įsigyjama
- iki 4 vnt. vaizdo filmukų,
- papildomi vaizdo filmukų parodymai auditorijoms internete (papildomų mediaplanų filmukams kiekis - iki 6 vnt.; kiekvieno media plano apimtis būtent tokia, kokią nurodys pasiūlymą pateikiantis Paslaugos teikėjas, bet ne mažesnė nei 100 000parodymų),
- iki 4 papildomų publikacijų interneto naujienų portale,
- iki 2 papildomų spausdintų publikacijų visuose vienuolikoje pasiūlytų laikraščių.
Paslaugos teikėjo prašoma pateikti preliminarų interneto tinklalapių, kuriuose ketinama rodyti informacinius/aiškinamuosius vaizdo klipus, sąrašą ir siūlomą kiekvieno vaizdo klipo parodymų internete kiekį (ne mažesnį nei 100 000 parodymų). Įsipareigotas pasiekti parodymų kiekis bus vertinamas pagal Techninėje specifikacijoje pateiktą imties lentelę ir sudarys 20 proc. galutinio vertinimo balo. Taip pat prašoma nurodyti interneto naujienų portalą, kuriame bus publikuojami straipsniai, ir pateikti portalo atstovo patvirtinimą, kad portalas bendradarbiaus su Paslaugos teikėju. Bus vertinamas pasiūlyto portalo skaitomumas (time share-internet) pagal Techninėje specifikacijoje pateiktą imties lentelę, o vertinimas sudarys 20 proc. galutinio vertinimo balo. Paslaugos teikėjas taip pat turi pateikti sąrašą spausdinamų laikraščių, kuriuose planuojama spausdinti publikacijas, ir nurodyti kiekvieno laikraščio tiražą. Visų laikraščių tiražų suma bus vertinama pagal formulę ir sudarys 20 proc. galutinio vertinimo balo. Likusius 40 proc. vertinimo sudaro pasiūlyta bendra paslaugos kaina. Visi rodikliai apskaičiuojami, ekspertinis vertinimas nenumatomas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 41322.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
nėra
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties šalis, uždelsusi laiku pagal šią sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertė. Už kokybiškai atliktas paslaugas apmokama nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 1  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-22
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius -Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?