CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Darbai

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=547971
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Žvejų g. iki Naglio al. Palangoje paprastojo remonto darbai.
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-11-11
Vietos laikas:  10:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties šalys.
2. Sutarties pabaiga – 2021-01-11.
3. Darbų aprašą parengti per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
4. Darbus atlikti rangovas privalo iki 2020-12-10. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos išpildomosios geodezinės nuotraukos.
5. Sutarties termino ir darbų termino pratęsimas galimas vieną kartą 1 mėnesiui dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių.
6. Į Sutarties vykdymo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo technologinis sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Statybos darbų technologinis sustabdymo laikotarpis netaikomas statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms. Jeigu statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutarties nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.
7. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais už jų suteiktas Paslaugas. Apie tai Perkančioji organizacija raštu informuoja subteikėjus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subteikėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, tiekėjo ir jo subteikėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
III.2)

Paskelbimo data

2020-11-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?