CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24
Klaipėda
92251
LT
Asmuo ryšiams: Saulius Staponkus
Telefonas: +370 46499734
El. paštas: s.staponkus@port.lt
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.portofklaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=534450
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 135 IR NR. 136, KRANTO SUTVIRTINIMO NR. 135A REKONSTRAVIMAS, MINIJOS G. 180, KLAIPĖDA“ STATYBOS DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45241100  -  Krantinių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 135 IR NR. 136,
KRANTO SUTVIRTINIMO NR. 135A REKONSTRAVIMAS, MINIJOS G. 180, KLAIPĖDA“
STATYBOS DARBAI. darbų metu bus vykdoma: Techninės dokumentacijos rengimas,
Krantinės Nr.135A (kranto tvirtinimas) rekonstravimas, Krantinių Nr. 135-136
(pirsas) rekonstravimas, Lietaus nuotekų tinklai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 135 IR NR. 136,
KRANTO SUTVIRTINIMO NR. 135A REKONSTRAVIMAS, MINIJOS G. 180, KLAIPĖDA“
STATYBOS DARBAI. darbų metu bus vykdoma: Techninės dokumentacijos rengimas,
Krantinės Nr.135A (kranto tvirtinimas) rekonstravimas, Krantinių Nr. 135-136
(pirsas) rekonstravimas, Lietaus nuotekų tinklai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 763
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.5 punkte numatytoms aplinkybėms, tai pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, Darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios Darbus atlikti laiku.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Kai Rangovas pasirenka gauti Sutartyje nustatyto dydžio avansą, Rangovas per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo avanso grąžinimo užtikrinimui privalo pateikti avanso dydžio neatšaukiamą pirmo pareikalavimo besąlyginę avansinio mokėjimo garantiją. Avansinio mokėjimo garantija turi būti pateikta Užsakovui suderinti.
2. Avansinio mokėjimo garantija turi būti išduota geros reputacijos banko (turinčio (ar jei jį turi patronuojantis bankas) ne mažesnį kredito reitingą kaip Standard & Poor‘s – BBB+, ar Moody’s – Baa1, ar Fitch – BBB+), garantija privalo galioti Sutarties 7.2 punkte nurodytą terminą arba kol bus grąžintas avansas, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo sugrąžintų avanso sumų dydžiais, nurodytais atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-08
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-08
Vietos laikas:  10:59
Vieta:  
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. VĮ KVJUD neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema "E.sąskaita".
Kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus išduoda SPSC, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, kaip nurodyta STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėse http://www.spsc.lt ir http://www.am.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?