CVPP

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
188708943
Kalvarijų g. 3,
Vilnius
09310
LT
Asmuo ryšiams: Robertas Ališauskas
Telefonas: +370 52113542
Faksas: +370 52750723
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vpb.gov.lt

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VPB PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Nuorodos numeris:  492810
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančiosios organizacijos tvarkomų Prekių ženklų ir Dizaino registrų administravimo bei elektroninių paslaugų informacinės sistemos priežiūros paslaugos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-04
VI.6)

Pradinio skelbimo nuoroda

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 118-286663

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)

Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta

VII.1.2)

Taisytinas pradinio skelbimo tekstas

Dalies numeris:  III.2.2.
Keistino teksto vieta:  Sutarties vykdymo sąlygos
Yra:  
1. Jei Paslaugų teikėjas neatlieka paslaugų nustatytu terminu ar atlieka jas netinkamai, Užsakovas, įspėjęs raštu, nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, skaičiuoja 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų (ar netinkamai vykdomų) vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 procentų bendros Sutarties kainos.
2. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali:
2.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
3. Jei Paslaugų teikėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti po raštiško Užsakovo pareikalavimo, Užsakovas turi teisę reikalauti apmokėti Užsakovui dėl šios Sutarties nevykdymo, ar netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius ir 10 procentų Sutarties kainos dydžio baudą už įsipareigojimų nevykdymą už kiekvieną pažeidimą. Tokios baudos sumokėjimas neatima teisės iš Užsakovo reikalauti, kad Paslaugų teikėjas sumokėtų Sutarties 5.8 punkte nurodytus delspinigius.
Turi būti:  
1. Paslaugų teikėjas, už prievolių, numatytų šioje sutartyje, nevykdymą, privalo sumokėti Paslaugų gavėjui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
2. Užsakovas turi teisę reikalauti apmokėti dėl šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius ir sumokėti baudą. Baudos dydis apskaičiuojamas už nesuteiktas, nekokybiškai suteiktas paslaugas arba jeigu vėluojama suteikti paslaugą atsižvelgiant į šios Sutarties 1 priedo „Reikalavimai VPB Prekių ženklų ir dizaino informacinės sistemos priežiūros paslaugoms“ 3.3.3 punkte nustatytus klaidų ir/ar sutrikimų prioritetus ir 3.3.7 punkte nustatytus reikalavimus:
2.1. kritinės svarbos klaidos ir/ar sutrikimo atveju - 50 proc. dydžio bauda nuo nekokybiškai suteiktų, vėluojamų atlikti ar nesuteiktų paslaugų vertės be PVM;
2.2. didelės svarbos klaidos ir/ar sutrikimo atveju - 30 proc. dydžio bauda nuo nekokybiškai suteiktų, vėluojamų atlikti ar nesuteiktų paslaugų vertės be PVM;
2.3. kitos svarbos klaidos ir/ar sutrikimo atveju - 20 proc. dydžio bauda nuo nekokybiškai suteiktų, vėluojamų atlikti ar nesuteiktų paslaugų vertės be PVM.
3. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo tinkamos prievolės įvykdymo.“

Dalies numeris:  IV.2.2.
Keistino teksto vieta:  Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Yra:  
Data:  2020-07-27
Vietos laikas:  09:00
Turi būti:  
Data:  2020-08-18
Vietos laikas:  09:00

Dalies numeris:  IV.2.7.
Keistino teksto vieta:  Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Yra:  
Data:  2020-07-27
Vietos laikas:  09:45
Turi būti:  
Data:  2020-08-18
Vietos laikas:  09:45

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?