CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Telšiai
87133
LT
Asmuo ryšiams: Ernesta Baltmiškienė
Telefonas: +370 44456196
Faksas: +370 44452229
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.telsiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=495525
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kelių (gatvių) priežiūra žiemos sezono metu Telšių mieste ir rajone
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90620000  -  Sniego valymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas skaidomas į dalis:
I pirkimo dalis – Kelių (gatvių) priežiūra žiemos sezono metu Telšių mieste;
II pirkimo dalis – Kelių (gatvių) priežiūra žiemos sezono metu Telšių rajone.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kelių (gatvių) priežiūra žiemos sezono metu Telšių mieste
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90620000  -  Sniego valymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valomų kelių orientaciniai kiekiai – Telšių mieste (1220 km), kolektyvinių sodų bendrijose (170 km). Valomų automobilių stovėjimo aikštelių orientaciniai kiekiai – 109 500 kv. m., valomų pėsčiųjų ir dviračių takų orientaciniai kiekiai – 26000 kv. m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kelių (gatvių) priežiūra žiemos sezono metu Telšių rajone
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90620000  -  Sniego valymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Valomų kelių Telšių seniūnijose orientacinis kiekis – 6840 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
-
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
-
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Paslaugų teikėjas per pastaruosius 3 metus (arba per laiką nuo paslaugų teikėjo įregistravimo dienos, jei paslaugų teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs ir (ar) vykdo bent vieną ar daugiau sutarčių, kuri (-os) yra susijusi (-os) su kelių ir (ar) gatvių, ir (ar) kitų susisiekimo komunikacijoms priskiriamų statinių sniego valymu žiemos sezono metu. Įvykdytos (-ų) sutarties (-čių) arba vykdomos (-ų) sutarties (-čių) įvykdyta dalis, sudėjus turi būti ne mažesnės vertės kaip:
I pirkimo daliai - 94 500,00 Eur be PVM;
II pirkimo daliai – 153 300,00 Eur be PVM.
Pastabos:
(1) Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą paslaugų pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus yra ne mažesnė nei nustatyta I-II pirkimo dalyse.
(2) Įvykdytos ir (ar) vykdomos sutarties pradžia gali ir nepatekti į paskutinių 3 metų laikotarpį. Bus vertinama per paskutinių 3 metų laikotarpį (skaičiuojama iki pirkimo skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) įvykdytos ir/ar vykdomos sutarties dalies vertė.
(3) Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį pagal kurią be kelių ir (ar) gatvių, ir (ar) kitų susisiekimo komunikacijoms priskiriamų statinių sniego valymo žiemos sezonu paslaugų, buvo teikiamos kitos paslaugos ir (ar) darbai (pavyzdžiui, šiukšlių rinkimo), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vien tik suteiktų kelių ir (ar) gatvių, ir (ar) kitų susisiekimo komunikacijoms priskiriamų statinių sniego valymo žiemos sezonu paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 3.6.1. punkte nurodytų atskirų pirkimo dalių vertė (priklausomai nuo pirkimo dalies).
(4) Perkančioji organizacija sumuos tiekėjo deklaruojamų vykdomų ir (ar) įvykdytų sutarčių vertes.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1) Laisvos formos tiekėjo raštas su informacija apie įvykdytą (-as) ir (ar) vykdomą (-as) sutartį (-is), nurodant:
- pagal sutartį suteiktų ir (ar) teikiamų paslaugų trumpą aprašymą (sutarties objektą);
- sutarties pasirašymo datą (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo datą (metai, mėnuo), jei sutartis įvykdyta;
- įvykdytos sutarties vertę ar pagal vykdomą sutartį suteiktų paslaugų vertę (nurodant datą, iki kurios paskaičiuota deklaruojama suteiktų paslaugų vertė);
- užsakovus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos, ar ne.
2) Įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą tiekėjai pateikia Užsakovo (-ų), neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne, atsiliepimus apie tai, kad sutartis įvykdyta ir (ar) yra vykdoma tinkamai.
Atsiliepime turi būti nurodytas:
- pagal sutartį suteiktų ir (ar) teikiamų paslaugų trumpas aprašymas (sutarties objektas);
- sutarties pasirašymo data (metai, mėnuo), sutarties įvykdymo data (metai, mėnuo), jei sutartis įvykdyta;
- įvykdytos sutarties vertė ar pagal vykdomą sutartį suteiktų paslaugų vertė (nurodant datą, iki kurios paskaičiuota deklaruojama suteiktų paslaugų vertė);
- be to, ar sutartis pagal kurią buvo ar yra teikiamos paslaugos yra įvykdyta ir (ar) vykdoma tinkamai.
Pastaba. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti arba patikslinti pateiktą informaciją, gali atskiru prašymu paprašyti pateikti nurodytų sutarčių patvirtintas kopijas arba išrašus iš sutarčių bei pirkimo objektą apibūdinančius dokumentus, ar kitus dokumentus, taip pat gali žodžiu ar raštu tikrinti šią informaciją tiesiogiai pas sutarčių sąraše nurodytus paslaugų gavėjus.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 proc. nuo sutarties vertės su PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-27
Vietos laikas:  10:45
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-27
Vietos laikas:  11:30
Vieta:  
Telšių rajono savivaldybės administracija, 303 kab., Respublikos g. 32, LT-87333 Telšiai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-01-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?