CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Indra Jasiukaitienė
Telefonas: +370 37220270
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=494607
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcijos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45112711  -  Kraštovaizdžio darbai parkuose
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcijos darbo projekto parengimas pagal pridedamą techninį projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcija“ (toliau – techninė dokumentacija), rekonstrukcijos darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą ir techninę dokumentaciją, darbų lokalines sąmatas (darbų apimtyje numatytas poilsio zonų, pėsčiųjų ir dviračių takų, mažosios architektūros elementų, apšvietimo įrengimas ir kt.) (toliau – darbai), darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitų inžinerinių paslaugų reikalingų statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas, informacinių (laikinojo ir nuolatinio) stendų įrengimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112700  -  Kraštovaizdžio darbai
45212221  -  Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai
45233161  -  Pėsčiųjų takų statybos darbai
45236290  -  Poilsio zonų remonto darbai
45316100  -  Lauko apšvietimo įrenginių montavimas
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno ąžuolyno parkas, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcijos darbo projekto parengimas pagal pridedamą techninį projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių, esančių Kauno Ąžuolyno parke, Kaune, rekonstrukcija“ (toliau – techninė dokumentacija), rekonstrukcijos darbų atlikimas pagal parengtą darbo projektą ir techninę dokumentaciją, darbų lokalines sąmatas (darbų apimtyje numatytas poilsio zonų, pėsčiųjų ir dviračių takų, mažosios architektūros elementų, apšvietimo įrengimas ir kt.) (toliau – darbai), darbams atlikti būtinų inžinerinių paslaugų (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitų inžinerinių paslaugų reikalingų statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas) suteikimas, informacinių (laikinojo ir nuolatinio) stendų įrengimas. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio poreikis atsiranda ne dėl Tiekėjo kaltės. Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant projektą „Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams.“, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-21-0014.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 22
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant projektą „Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams.“, projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-21-0014.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjai turi turėti teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti. Detalus kvalifikacinio reikalavimo aprašymas pateiktas pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui 250 000 Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko / kredito unijos garantiją / laidavimą ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą), išduotą banko, kredito unijos, draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas garantuotojo, galiojantį 12 mėnesių, bet ne trumpiau kaip iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 22 mėnesius, arba iki Sutarties nutraukimo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-05
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-05-05
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-05
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-01-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?