CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
191351679
Europos a. 1
Vilnius
03505
LT
Asmuo ryšiams: Ramutė Baklanova
Telefonas: +370 52364138
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vlk.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515587
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Antineovaskuliarizuojantys vaistiniai preparatai (Ranibizumab ir/ar Aflibercept)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33662100  -  Vaistai akių ligoms gydyti
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir/ar Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti. Detalus perkamų prekių apibūdinimas, kiekiai, savybės ir kiti būtini reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede "Atviro konkurso sąlygos dėl antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir/ ar Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti pirkimo pirkimo specifikacija". Perkančioji organizacija prekes planuoja įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33662100  -  Vaistai akių ligoms gydyti
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir/ar Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti. Detalus perkamų prekių apibūdinimas, kiekiai, savybės ir kiti būtini reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede "Atviro konkurso sąlygos dėl antineovaskuliarizuojančių vaistinių preparatų (Ranibizumab ir/ ar Aflibercept), centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše nurodytoms indikacijoms užtikrinti pirkimo pirkimo specifikacija". Perkančioji organizacija prekes planuoja įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant poreikiui ir Pirkėjo galimybėms, Sutartis gali būti pratęsiama Sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 12 mėnesių laikotarpio, perkant ne daugiau 50 procentų Sutartyje nurodyto prekių kiekio (bendra Sutarties trukmė su galimais pratęsimais iki 24 mėnesių), Šalims pasirašius papildomus susitarimus, kurie tampa Sutarties sudėtine neatskiriama dalimi.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir taip pat pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas:
- privalo pateikti užpildytą EBVPD – aktualią deklaraciją,
- turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos, nustatytus pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pardavėjas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės sutarties įvykdymo laidavimą, (pirkėjui priimtinu formatu) tokiomis sąlygomis:
1. garantas: bankas arba draudimo bendrovė;
2. garantijos (laidavimo) suma: 2 procentai nuo minimalios Sutarties vertės be PVM sumai;
3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip iki 12 mėnesių nuo garantijos (laidavimo) išdavimo. Tuo atveju, jei sutartis yra pratęsiama, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto) galiojimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-23
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-23
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?