CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šilutės rajono savivaldybės administracija
188723322
Dariaus ir Girėno g. 1
Šilutė
99133
LT
Asmuo ryšiams: Vaida Grigaitienė
Telefonas: +370 44179271
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.silute.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499003
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto "Baltic for all" ("Baltija visiems") reikalingos buriavimo įrangos pirkimas
Nuorodos numeris:  2020
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34520000  -  Valtys, laivai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projekto "Baltic for all" ("Baltija visiems") reikalingos buriavimo įrangos pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34520000  -  Valtys, laivai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Upaičio g. 3, Minijos k., Šilutės r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto "Baltic for all" ("Baltija visiems") reikalingos buriavimo įrangos pirkimas. Bus perkamos šios Prekės, kurių techniniai parametrai ir reikalavimai nurodyti Techninėje specifikacijoje :
1. mažieji laivai su pakabinamais varikliais ir priekabomis – 3 vnt.;
2. optimist klasės mažosios jachtos – 6 vnt.;
3. hansa klasės jachtos – 4 vnt.
Tiekėjas privalės:
1. Pristatyti naujas, kokybiškas, be trūkumų Prekes. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus, gamintojo nurodytas specifikacijas, gamintojo šalyje nustatytus standartus, techninius reikalavimus bei Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus, turėti visus leidimus ir kitus dokumentus, reikalingus Prekėms eksploatuoti;
2. Prekėms suteikti garantiją, kuri turi būti ne trumpesnė, nei nurodyta Techninės specifikacijos reikalavimuose.
Prekės turi būti pristatytos per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Pratęsimas nenumatomas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas "Baltic for all" ("Baltija visiems")
Nr. STHB.04.01.00-32-0139/17

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Dalyvis, dalyvaujantis pirkime, turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo, pasirašo ir pateikia atskirą EBVPD:
1.1. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai;
1.2. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD (įskaitant ir specialistus, kurių pajėgumais bus remiamasi vykdant sutartį ir kurie nebus įdarbinti Tiekėjo).
2. Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiama Tiekėjo įstatų dalis ar Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, ar kiti dokumentai, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas turi teisę verstis prekybos veikla, skaitmeninės kopijos. Fizinis asmuo pateikia verslo liudijimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę verstis reikalaujama veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Delspinigiai po 0,02 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-26
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus 314 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutėje
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti asmenys susipažinimo su pasiūlymais posėdyje nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, gali būti užšifruojamas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?