CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė švietimo agentūra
305238040
M. Katkaus g. 44
Vilnius
09217
LT
Asmuo ryšiams: Arūnė Šerepkaitė
Telefonas: +370 61219603
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.nsa.smm.lt/

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

APKLAUSŲ MOKYKLOSE VYKDYMO PAGAL „FRIENDS“ ARBA KITOS PATYČIŲ IR KITOKIO ŽEMINANČIO ELGESIO PREVENCIJOS PROGRAMOS METODIKĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79311000  -  Apklausų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Apklausų 20-yje mokyklų vykdymo pagal „Friends“ arba kitos patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programos metodiką, paslaugos. Apklausos dalyviai – visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai (nuo trečios klasės).
Apklausos tikslas – nustatyti, kaip jaučiasi mokiniai mokykloje, kaip plačiai paplitusios patyčios ir kitas žeminantis elgesys, identifikuoti su tuo susijusias problemas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  20000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79311000  -  Apklausų paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Apklausos turės būti įvykdytos 20-yje mokyklų Lietuvos Respublikoje. Mokyklos yra išsidėsčiusios visoje šalies teritorijoje.
Apklausos dalyviai – visi mokyklos darbuotojai ir mokiniai (nuo trečios klasės).
Apklausos turi būti vykdomos 2020 m. IV ketvirtį.
Apklausos tikslas – nustatyti, kaip jaučiasi mokiniai mokykloje, kaip plačiai paplitusios patyčios ir kitas žeminantis elgesys, identifikuoti su tuo susijusias problemas. Apklausos vykdomos pagal Friends arba kitos patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programos autorių sukurtą metodiką.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 160-390167
2020-616821

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3ESF4-15

Pavadinimas: APKLAUSŲ MOKYKLOSE VYKDYMO PAGAL „FRIENDS“ ARBA KITOS PATYČIŲ IR KITOKIO ŽEMINANČIO ELGESIO PREVENCIJOS PROGRAMOS METODIKĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-11-06
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  3
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

VšĮ "Vaikų linija"
300592971
Algirdo g. 31
Vilnius
03219
LT
Telefonas: +370 52617295

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  26000.00  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  20000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?