CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Jonikaitė
Telefonas: +370 61646042
El. paštas: [email protected]
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

UAB „LG Keleiviams"
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
El. paštas: [email protected]
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.traukiniobilietas.lt

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
El. paštas: [email protected]
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://lginfrastruktura.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499755
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vadovavimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Skelbimas skelbiamas dėl dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) sukūrimo.
DPS galiojimo laikotarpiu numatoma įgyti Lietuvos geležinkelių įmonių grupės
vadovų ir darbuotojų mokymų paslaugas.
DPS skaidomas į kategorijas:
1 kategorija – Vadovų mokymai;
2 kategorija – Bendrųjų gebėjimų mokymai;
3 kategorija – Vidinių lektorių ruošimo mokymai.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 800000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1 kategorija – Vadovų mokymai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 kategorija. Vadovų mokymai: veiklos efektyvumo temomis, tokiomis kaip veiklos
valdymas, finansiniai rodikliai, planavimas ir biudžeto valdymas ir panašiomis;
veiklos vystymo temomis, tokiomis kaip paslaugos procesų valdymas, procesų
automatizavimas ir skaitmenizavimas, saugos ir rizikų valdymas, pokyčių
valdymas, efektyvus komunikavimas ir panašiomis; darbo su klientais temomis,
tokiomis kaip derybų įgūdžių tobulinimas, klientų pasitenkinimo (NPS) didinimas,
klientų pritraukimas ir išlaikymas ir panašiomis; darbo su komanda temomis,
tokiomis kaip grįžtamasis ryšys, darbuotojų motyvacija, sudėtingų pokalbių
valdymas, komandos formavimas ir panašiomis.
Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus
pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 kategorija – Bendrųjų gebėjimų mokymai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 kategorija. Bendrųjų gebėjimų mokymai, tokiomis temomis kaip laiko valdymas,
emocinis intelektas, streso valdymas, kūrybiškas mąstymas, prezentavimo įgūdžių
lavinimas, efektyvi komunikacija, įtakos darymas ir panašiomis.
Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus
pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

3 kategorija – Vidinių lektorių ruošimo mokymai
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

3 kategorija. Vidinių lektorių ruošimo mokymai.
Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus
pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Tiekėjas paraiškoje turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą (toliau – EBVPD) (žr. DPS dokumentų 2 priedą) ir DPS dokumentų 4
priede nurodytus dokumentus.
Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta DPS dokumentų 10.5-10.9
punktuose.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Ribotas konkursas
IV.1.11)

Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės

Viešasis pirkimas skirtas sukurti dinaminę pirkimo sistemą.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2024-02-20
Vietos laikas:  00:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau - LG) kartu su UAB „LG Keleiviams“, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ bendrai atlieka viešąjį tarptautinį pirkimą taikydamas DPS ir jos galiojimo laikotarpiu numato įgyti Lietuvos geležinkelių įmonių grupės vadovų ir darbuotojų mokymų paslaugas.
DPS galiojimo terminas ‒ 4 metai. DPS galiojimo terminas gali būti trumpinamas ‒ LG turi teisę nutraukti DPS galiojimą ankščiau šiame punkte nustatyto jos termino.
Tiekėjai gali teikti paraiškas per visą DPS galiojimą. Tiekėjai, kurių paraiškos atitiks DPS dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo pagal LG poreikį.
LG pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo DPS pagrindu išsiųs tik įvertinęs paraiškas, gautas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos. Kiti kvietimai dėl konkrečių pirkimų bus siunčiami ir vėliau paraiškas pateikusiems tiekėjams, kuriems, jas įvertinus, bus leista dalyvauti DPS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
El. paštas: [email protected]

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas DPS metu turi teisę ginčyti LG veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama laikantis šių reikalavimų:
1) pretenzija turi būti pateikta per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie LG priimtą sprendimą dienos arba LG pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
2) pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją.
Tiekėjas, nesutikęs su LG sprendimu arba jei LG per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytais terminais ir tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-20

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?