CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
145787276
Pramonės g. 15-71
Šiauliai
78137
LT
Asmuo ryšiams: Audrius Čepas
Telefonas: +370 67689402
El. paštas: a.cepas@sratc.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sratc.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90511000  -  Atliekų rinkimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paslaugų teikėjas privalo surinkti Radviliškio rajono atliekų turėtojų komunalines atliekas ir transportuoti į apdorojimui skirtas vietas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90512000  -  Atliekų vežimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Radviliškio rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugos apima:
1. įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų, poilsiaviečių, sodų ir garažų bendrijų, kapinių, individualių bei bendro naudojimo antžeminių ir pusiau požeminių ar mažai įgilintų mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;
2. individualių bei bendro naudojimo, kapinių antžeminių biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų maišų ir konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;
3. tekstilės atliekų bendro naudojimo konteinerių ištuštinimą pagal grafiką;
4. gyventojų, sodų ir garažų bendrijų didelių gabaritų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų atskirą surinkimą apvažiavimo būdu pagal grafiką;
5. užtikrinimą konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarkos ir švarios aplinkos 5 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar konteinerio stovėjimo vietą (5 m skaičiuojant nuo kiekvienos konteinerio išorinės kraštinės);
6. surinktų atliekų turėtojų komunalinių atliekų transportavimą į atliekų apdorojimo vietas (įrenginius);
7. naujų savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų aprūpinimą (keitimą) atitinkamo dydžio konteineriais bei netinkamų naudoti konteinerių keitimą; esant poreikiui, papildomų konteinerių suteikimą;
8. teisingą ir tikslų informacijos įvedimą į konteinerių identifikavimo sistemą apie Paslaugų teikimą;
9. žodinių ir rašytinių atliekų turėtojų pranešimų operatyvų išnagrinėjimą ir pagarbų komunikavimą;
10. komunalinių atliekų, kurių surinkimą vykdo Paslaugų teikėjas, vizualinę rūšiavimo kontrolę;
11. visuomenės informavimą apie komunalinių atliekų surinkimo grafikus bei tvarkymą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybės kriterijai  /  Lyginamasis svoris:  30%
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70%
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 243-597392
2019-665349

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO Į JŲ APDOROJIMO VIETAS (ĮRENGINIUS) PASLAUGŲ PIRKIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo objektas nėra skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Toks sprendimas priimtas įvertinus pirkimo objekto reikalavimus ir esant rizikai negauti pasiūlymų visoms pirkimo dalims dėl per didelių investicijų (atliekų surinkimo priemonėms, atliekų surinkimo priemonių identifikavimui, programinės įrangos įsigijimui ir suderinimui, transporto priemonių įsigijimui ir pan.). Taip pat pirkimo sutarties vykdymas taptų per sudėtingas techniniu požiūriu (programinis suderinimas tarp visų pirkimo sutarties šalių). Skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas yra glaudžiai susijęs ir rinkliavos mokėtojams atsirastų būtinybė žinoti skirtingus Paslaugų teikėjus, o tai keltų riziką netinkamam pirkimo sutarties vykdymui paslaugų teikimą permetant kitai šaliai (rizika atsirasti konfliktui tarp visų sutarties šalių ir rinkliavos mokėtojų). Esant skirtingiems Paslaugų teikėjams galimai padidėtų tarša mieste dėl didesnio aptarnaujančio transporto kiekio (kiekvienai daliai galimai būtų naudojamos skirtingos transporto priemonės, kai tuo tarpu vienas Paslaugų teikėjas gali teikti paslaugą tomis pačiomis transporto priemonėmis tik skirtingoms atliekų rūšims esant skirtingam surinkimo grafikui).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?