CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Aušrotė
Telefonas: +370 42669162
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=531726
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio JN0202 (Linkaičiai–Milvydžiai–Platoniai) ir Vienkiemio gatvės kapitalinio remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio JN0202 (Linkaičiai–Milvydžiai–Platoniai) ir Vienkiemio gatvės kapitalinio remonto darbai atliekami pagal pateiktą techninę dokumentaciją (pirkimo dokumentų priedas).
Pastaba. Techninėje dokumentacijoje galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją, ją gali pakeisti analogiška arba lygiaverte tos pačios kokybės kita produkcija.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą darbų kiekių žiniaraštį suspausta forma. Turi būti nurodyta darbo kodas, darbų ir išlaidų aprašymai, mato vienetas, kiekis, kaina, pabaigoje nurodyti bendrą kainą, išskirti tik PVM (kitų pridėtinių išlaidų neišskirti).
PIRKIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDIS – 495 000 Eur su PVM.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Joniškio rajonas Satkūnų seniūnija Milvydžių k.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos vietinės reikšmės kelio JN0202 (Linkaičiai–Milvydžiai–Platoniai) ir Vienkiemio gatvės kapitalinio remonto darbai atliekami pagal pateiktą techninę dokumentaciją (pirkimo dokumentų priedas).
Pastaba. Techninėje dokumentacijoje galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją, ją gali pakeisti analogiška arba lygiaverte tos pačios kokybės kita produkcija.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą darbų kiekių žiniaraštį suspausta forma. Turi būti nurodyta darbo kodas, darbų ir išlaidų aprašymai, mato vienetas, kiekis, kaina, pabaigoje nurodyti bendrą kainą, išskirti tik PVM (kitų pridėtinių išlaidų neišskirti).
PIRKIMUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDIS – 495 000 Eur su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t. y. turi teisę atlikti susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių) statybos darbus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 % nuo priimtos Sutarties sumos be PVM. Sutarties įvykdymą rangovas užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)).
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo vietoj Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) proc. nuo priimtos Sutarties sumos be PVM.
Užsakovas apmoka už tinkamai atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (atliktų darbų akto, PVM sąskaitos faktūros ir pažymos apie atliktų darbų vertę, raštiškai suderintų su užsakovo paskirto techninio priežiūros vadovu) gavimo dienos mokėjimo pavedimu į rangovo nurodytą banko sąskaitą.
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su sutartyje nurodytais subtiekėjais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-09-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-09-09
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
2. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant
CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?