CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Vasiliauskienė
Telefonas: +370 37424747
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=526169
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Avarinės būklės pastatų Kaune, kai įvyko jų avarija ar nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ir evakuoti žmonės, fizinės apsaugos paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79710000  -  Apsaugos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Avarinės būklės pastatų Kaune, kai įvyko jų avarija ar nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ir evakuoti žmonės (toliau – saugomas objektas), fizinės apsaugos paslaugų (toliau – paslaugos) pagal Sutarties (tame tarpe ir techninės specifikacijos, Sutarties priedas) reikalavimus pirkimas.
Paslaugos apima saugomų objektų fizinę saugą – užtikrinimą, kad į saugomą objektą nepatektų asmenys (išskyrus nurodytus Paslaugų gavėjo). Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Paslaugų gavėjo poreikį, pateikiant rašytinius užsakymus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79710000  -  Apsaugos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Avarinės būklės pastatų Kaune, kai įvyko jų avarija ar nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ir evakuoti žmonės (toliau – saugomas objektas), fizinės apsaugos paslaugų (toliau – paslaugos) pagal Sutarties (tame tarpe ir techninės specifikacijos, Sutarties priedas) reikalavimus pirkimas.
Paslaugos apima saugomų objektų fizinę saugą – užtikrinimą, kad į saugomą objektą nepatektų asmenys (išskyrus nurodytus Paslaugų gavėjo). Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Paslaugų gavėjo poreikį, pateikiant rašytinius užsakymus.
Preliminarus paslaugų kiekis – 165 val.
Paslaugų gavėjas nesuteikia Paslaugų teikėjo apsaugos darbuotojui patalpų. Apsaugos darbuotojo budėjimo variantai – budėjimas apsaugos vagonėlyje (Paslaugų teikėjas įsirengia savo jėgomis ir transportu) ir / ar budėjimas apsaugos mobiliame ekipaže.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir antspaudais (jei antspaudus privalo turėti) patvirtina abi Sutarties šalys ir galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar 24 mėnesiams. Bendras sutarties galiojimas negali viršyti 36 mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas, Paslaugų gavėjui pareikalavus, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo raštu pateikimo, sumokėti 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną atvejį atskirai, jei Paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 9.1, 9.5. ir 9.10 papunkčiuose.
Paslaugų gavėjas sumoka Paslaugų teikėjui pagal išrašytas sąskaitas faktūras, neviršydamas paslaugų įkainių (be PVM) ir PVM per 30 dienų nuo jų gavimo dienos. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu.
Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Paslaugų gavėjas neatsiskaito Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-12
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-11-10
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-12
Vietos laikas:  11:45
Vieta:  
Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44132
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?