CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Plungės rajono savivaldybės administracija
188714469
Vytauto g. 12, Plungė
Plungė
LT-90123
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Jonauskienė
Telefonas: +370 44873147
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.plunge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=505076
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Muzikos instrumentų įsigijimas
Nuorodos numeris:  2020
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

37300000  -  Muzikos instrumentai ir jų dalys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Plungės rajono savivaldybės administracija, įgyvendinant projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-81-0002 „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“, perka muzikos instrumentus Plungės rajono Mykolo Oginskio meno mokyklai ir Platelių meno mokyklai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37300000  -  Muzikos instrumentai ir jų dalys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Plungės rajono savivaldybės administracija, įgyvendinant projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-81-0002 „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“, perka muzikos instrumentus Plungės rajono Mykolo Oginskio meno mokyklai ir Platelių meno mokyklai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-81-0002 „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvaujantys pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų nurodytų pirkimo dokumentuose. Dalyvis (kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas) privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti pasirašyti atskirą EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas po pirkimo sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas perkančiajai organizacijai pateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 5 proc. sutarties vertės dydžio (be PVM) – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-09
Vietos laikas:  10:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su dalyvių pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautų pasiūlymų kainomis („Vokas 2“ 2 B priedas) Komisijos posėdis įvyks tik tada, kai perkančioji organizacija patikrins pateiktų pasiūlymų techninius duomenis („Vokas 1“ 2 A priedas).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Jeigu Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pasiūlymų techninius duomenis ir informaciją apie tiekėjus, atmeta tiekėjo pasiūlymą, toks neatidarytas elektroninis vokas („Vokas 2“ 2 B priedas) su kainos pasiūlymu paliekamas saugoti CVP IS kartu su kitais tiekėjo pateiktais pasiūlymo elektroniniais dokumentais.
Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-26
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?