CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=498949
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Vietos valdžios institucijos kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Keleivių vežimas nustatytais maršrutais

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių stiklų valytuvų ir trapecinių diržų pirkimas
Nuorodos numeris:  473223
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34300000  -  Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – transporto priemonių stiklų valytuvai ir trapeciniai diržai (toliau – Prekės) ir jų pristatymas į PS sandėlius Vilniaus mieste. Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis: 1 POD – transporto priemonių stiklų valytuvai; 2 POD – trapeciniai diržai. Prekės bus perkamos dalimis pagal PS poreikius pateikiant tiekėjui užsakymus. Minimalus vienu užsakymu PS užsakomas Prekių kiekis nenustatomas. PS užsakytą bet kurią Prekę tiekėjas turės pristatyti neilgiau nei per 5 d. d. nuo Prekių užsakymo dienos. Prekių užsakymo laikotarpiu PS užsakytą bet kurią Prekę tiekėjas turės pristatyti ir pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui. Prekės turės būti pristatomos tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš Prekių užsakyme nurodytų adresų Vilniuje: Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių stiklų valytuvai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34300000  -  Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – įvairių transporto priemonių stiklų valytuvai (toliau – Prekės), skirtos transporto priemonių stiklams valyti. Pirkimo objekto dalies specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nurodyti MB, MAN, VOLVO, FIAT transporto priemonių gamintojų katalogų numeriai, tačiau tiekėjai gali siūlyti kitų gamintojų Prekes, atitinkančias Specifikacijoje nurodytas technines charakteristikas. Tiekėjai pasiūlyme privalo aiškiai identifikuoti visas siūlomas Prekes – nurodyti Prekių gamintojus, Prekių katalogų numerius arba Prekių komercinius pavadinimus Prekių gamintojų kataloguose ir pateikti Prekių gamintojų parengtus katalogus arba kitus dokumentus, įrodančius Prekių atitiktį Specifikacijoje nurodytiems reikalavimams. Specifikacijoje nurodyti orientaciniai Prekių kiekiai yra orientaciniai 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpio Prekių kiekiai ir skirti tik tiekėjų pasiūlymams įvertinti ir palyginti, ir nelaikomi maksimaliais. Perkantysis subjektas neįsipareigoja Prekių užsakymo laikotarpiu užsakyti ir nupirkti visų Prekių visus orientacinius kiekius.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 45000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių užsakymo laikotarpis (PUL) – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. PUL. Bendras PUL, įvertinant visus sutarties pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutarties galiojimo terminas, įvertinant visus sutarties pratęsimus ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnis nei 38 mėn. nuo PUL pradžios.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Trapeciniai diržai transporto priemonių remontui
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34300000  -  Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – trapeciniai diržai (toliau – Prekės), skirti autobusų, troleibusų ir sunkvežimių remontui. Tiekėjai pasiūlyme privalo aiškiai identifikuoti visas siūlomas Prekes – nurodyti Prekių gamintojus, Prekių katalogų numerius arba Prekių komercinius pavadinimus Prekių gamintojų kataloguose ir pateikti Prekių gamintojų parengtus katalogus arba kitus dokumentus, įrodančius Prekių atitiktį Pirkimo objekto dalies specifikacijoje (toliau – Specifikacija) nurodytiems reikalavimams. Specifikacijoje nurodyti orientaciniai Prekių kiekiai yra orientaciniai 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpio Prekių kiekiai ir skirti tik tiekėjų pasiūlymams įvertinti ir palyginti, ir nelaikomi maksimaliais. Perkantysis subjektas neįsipareigoja Prekių užsakymo laikotarpiu užsakyti ir nupirkti visų Prekių visus orientacinius kiekius.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 10500.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių užsakymo laikotarpis (PUL) – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. PUL. Bendras PUL, įvertinant visus sutarties pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutarties galiojimo terminas, įvertinant visus sutarties pratęsimus ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnis nei 38 mėn. nuo PUL pradžios.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui sutartyje nurodytais terminais nepristačius PS jo užsakytų Prekių ar pristačius nevisas užsakytas Prekes ar nevisus užsakytus Prekių kiekius, nuo kitos po termino pabaigos dienos už kiekvieną uždelstą dieną Tiekėjui gali būti skaičiuojami 0,02% nuo nepristatytų Prekių kiekių vertės be PVM dydžio delspinigiai, kurie gali būti išskaičiuoti iš PS Tiekėjui už pristatytas Prekes mokėtinos sumos, bet nedaugiau nei 6,0% nuo nepristatytų Prekių kiekių vertės be PVM. Šiuo atveju palūkanos nemokamos. Tiekėjas privalo atlyginti PS kitus jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamų Prekių kokybės padarinių ar netinkamai vykdomų Tiekėjo įsipareigojimų. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-27
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-26
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-27
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-14
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?