CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Linas Želvys
Telefonas: +370 52394708
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=512787
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Vietos valdžios institucijos kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Keleivių vežimas nustatytais maršrutais

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Suslėgtų gamtinių dujų (SGD) greito išdavimo kolonėlės pirkimas
Nuorodos numeris:  485938
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42123100  -  Dujų kompresoriai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) greito išdavimo kolonėlė (1 vnt.) (toliau – SGD kolonėlė, Prekė), jos pristatymas, sumontavimas ir paruošimas darbui. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos SGD kolonėlės savybės, SGD kolonėlės ir jos pristatymo, sumontavimo ir paruošimo darbui reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Prekė turi būti pristatyta tiekėjo transportu ir sąskaita į Perkančiojo subjekto Verkių transporto departamentą adresu Verkių g. 52 Vilniuje, Lietuva. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS 2010.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 40000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42123100  -  Dujų kompresoriai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) greito išdavimo kolonėlė (1 vnt.) (toliau – SGD kolonėlė, Prekė), jos pristatymas, sumontavimas ir paruošimas darbui. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas dėl visos pirkimo objekto apimties – 1 (vienos) SGD kolonėlės ir jos pristatymo, sumontavimo ir paruošimo darbui. Perkamos SGD kolonėlės savybės, SGD kolonėlės ir jos pristatymo, sumontavimo ir paruošimo darbui reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“. Prekė turi būti pristatyta tiekėjo transportu ir sąskaita į Perkančiojo subjekto Verkių transporto departamentą adresu Verkių g. 52 Vilniuje, Lietuva. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS 2010. Prekė Perkančiajam subjektui turi būti pristatyta neilgiau nei per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant (toliau – Prekės pristatymo laikotarpis). Prekės pristatymo laikotarpiu Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paruošta darbui, suderinta, išbandyta ir perduota Perkančiajam subjektui, o Perkančiojo subjekto nurodyti darbuotojai apmokyti naudotis SGD kolonėle. Už tiekėjo pristatytą ir Perkančiajam subjektui perduotą SGD kolonėlę Perkantysis subjektas su tiekėju atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo sąskaitos faktūros už SGD kolonėlę pateikimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 40000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 150
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekė turi būti pristatyta neilgiau nei per 90 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės pristatymo laikotarpis šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 kartą, jį pratęsiant neilgesniam nei 30 k. d. laikotarpiui, t. y. bendras Prekės pristatymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 120 k. d.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas 2000 Eur suma – arba piniginiu užstatu, arba neatšaukiama ir besąlygine banko arba draudimo bendrovės garantija. Užtikrinimas skirtas užtikrinti visų sutartimi tiekėjui nustatytų prievolių įvykdymą. PS turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, jeigu tiekėjas padaro esminį sutarties pažeidimą arba kai sutartis nutraukta dėl to, kad tiekėjas sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia bet kurią sutarties sąlygą. Sutarties įvykdymas taip pat užtikrinamas numatytomis netesybomis. Tiekėjas, uždelsęs pristatyti Prekę, už kiekvieną uždelstą dieną moka 50 Eur baudą, o uždelsęs pašalinti SGD kolonėlės veikimo sutrikimus, už kiekvieną pavėluotą dieną moka 20 Eur baudą. Jei SGD kolonėlės garantijų laikotarpiu tiekėjui pateikiamos 3 pretenzijos, už kiekvieną kitą pretenziją skiriama 100 Eur bauda. Netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-05-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-09-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-05-21
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?