CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Ukmergė
20114
LT
Asmuo ryšiams: Algimantas Matiukas
Telefonas: +370 34060266
Faksas: +370 34053506
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ukmerge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=501778
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIE A. SMETONOS G.6, UKMERGĖS MIESTE RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami baigtiniai I statybos etapo ir dalis II statybos etapo darbų, pagal UAB ,,Patvanka“ 2018 m. parengtą techninį projektą Nr. 17- 61 „Susisiekimo komunikacijų prie A. Smetonos g.6, Ukmergės mieste statyba“
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 2627711.57  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Smetonos g. 6 (un. Nr. 4400-2236-5948) ir jos prieigose, Ukmergė.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami statybos darbai:
1. Statybos sklypo paruošimas;
2. Gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai:
2.1. Artilerijos g. I etapas;
2.2. Gatvė Nr.2;
2.3. Gatvė Nr.3;
2.4. Parko ir pagalbiniai pėsčiųjų takai;
2.2.2.5. Automobilių parkavimo aikštelė;
3. Sklypo sutvarkymas:
3.1. Mažoji architektūra (prie gatvių, takų, sporto aikštynų);
3.2. Aikštė;
3.3. Lietuvos miniatiūrų parkas (Sklypo sutvarkymas, Konstrukcinė dalis; Vieši sanitariniai mazgai; Krepšinio aikštelės; Tinklinio aikštelės, I statybos etapas; Petankės aikštelė; „Skate“ parkas; Vaikų žaidimų aikštelės; Treniruoklių aikštelė.).
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai (Vandentiekio tinklai V1; Buitinių nuotekų tinklas F-1; Lietaus nuotekos L-1; Lietaus nuotekos L-1, Artilerijos g., I statybos etapas; Lietaus nuotekos L-1, gatvė Nr.2; Lietaus nuotekos L-1, gatvė Nr.3, I statybos etapas; Lietaus nuotekos L-1, nuo parko teritorijos).
5. Elektros tinklai (Gatvių, takų, aikštelės, aikštynų, parko teritorijos apšvietimas; Viešasis san. mazgas, fontanas, „Lietuvos miniatiūrų parkas”).
6. Vaizdo stebėjimo sistema.
7. Išpildomųjų nuotraukų parengimas.
8. Kadastrinių bylų parengimas.
9. Darbo projekto parengimas.
2.10. Projekto viešinimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 2627711.57  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 2 mėn.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonė „Miestų kompleksinė plėtra““ vykdomas projektas „Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0016
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis. Pasiūlymai turi būti pateikti tik naudojantis CVP IS

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas kartu su pirkimo dokumentais turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau - EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. EBVPD forma pateikiama šių konkurso sąlygų 2 priede.
Reikalavimai dėl EBVPD pateikimo:
1. jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai;
2. jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti subrangovą (-us) ar ūkio subjektą (us), kuriuo (-iais) planuojama remtis įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, EBVPD teikiamas už kiekvieną subrangovą;
3. jei tiekėjas (ar ūkio subjektų grupė) ketina pasitelkti specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją, tačiau jie nėra tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) ar tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, o laimėjimo atveju nebus įdarbinti, teikiamas šių subjektų EBVPD.
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subrangovai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę verstis statybos veikla, kurioje atliks darbus vykdant pirkimo sutartį:
- statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupė – inžineriniai tinklai: statinių pogrupiai - nuotekų šalinimo tinklai.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą (besąlygišką ir neatšaukiamą Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus)). Užtikrinimo suma – 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 60 dienų po Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
Avansas tiekėjui nemokamas. Atsiskaitymo terminas - 60 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų, atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Tiekėjas PVM sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu. Perkančioji organizacija gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Pagrindinės (detalizuotos) finansavimo sąlygos pateikiamos kituose pirkimo dokumentuose.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-22
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-22
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė, Viešųjų pirkimų skyrius, 36 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Kęstučio a. 3
Ukmergė
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?