CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=497627
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Vietos valdžios institucijos kontroliuojama uždaroji akcinė bendrovė
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Keleivių vežimas nustatytais maršrutais

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Interneto ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  472009
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72400000  -  Interneto paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – interneto ir duomenų perdavimo paslaugos su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos: 1. interneto paslaugos kartu su kompiuterinio tinklo ugniasiene; 2. duomenų perdavimo paslaugos su maršrutizavimo įranga. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Paslaugų orientaciniai kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui, savybės ir reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Interneto ir duomenų perdavimo paslaugų su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 87000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72400000  -  Interneto paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – interneto ir duomenų perdavimo paslaugos su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos: 1. interneto paslaugos kartu su kompiuterinio tinklo ugniasiene; 2. duomenų perdavimo paslaugos su maršrutizavimo įranga. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Paslaugų orientaciniai kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui, savybės ir reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Interneto ir duomenų perdavimo paslaugų su kompiuterinio tinklo ugniasienėmis ir maršrutizavimo įranga techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 (dvylika) mėnesių nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos (toliau – Paslaugų teikimo laikotarpis). Sutartis, jei ji nepratęsta, baigiasi pasibaigus Paslaugų teikimo laikotarpiui ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles. Sutartis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 (du) kartus, kiekvieną kartą sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui. Sutarties bendras Paslaugų teikimo laikotarpis, įvertinant visus galimus sutarties pratęsimus, negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos, o sutarties galiojimo terminas, įvertinant visus galimus sutarties pratęsimus ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnis nei 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 87000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo laikotarpis (PTL) – 12 mėn. nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. PTL. Sutarties bendras PTL negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutarties galiojimas, įvertinant ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnė nei 37 mėn. nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Vykdytojas, uždelsęs bent vienoje Paslaugų teikimo vietoje įdiegti Paslaugoms teikti reikiamą Įrangą ir nepradėjęs teikti Paslaugų, už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienoje Paslaugų teikimo vietoje atskirai moka 50 € baudą. Vykdytojas, uždelsęs pašalinti Paslaugų teikimo ar Įrangos sutrikimus, už kiekvieną pavėluotą valandą moka 20 € baudą. Jei PS Paslaugų teikimo laikotarpiu Vykdytojui pateikia 5 pagrįstas pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę PS pagrįstą pretenziją Vykdytojui gali būti skiriama 100 € bauda. Baudos bus išskaičiuojamos iš PS priklausančių mokėjimų Vykdytojui sumos. Baudos laikomos minimaliais PS nuostoliais. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-20
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-20
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-07
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?