CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Nika Lipaj
Telefonas: +370 52693644
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nr. 10085 „Rail Baltica“ ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija. 2 stat.: ruožo Rokai-Palemonas rekonstrukcija" rangos darbų techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71247000  -  Statybos darbų priežiūra
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjo teikiamas Paslaugas sudarys Inžinieriaus pareigų ir funkcijų pagal Rangos sutartį, parengtą FIDIC sutarties sąlygomis, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigų bei funkcijų, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais), vykdymas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71247000  -  Statybos darbų priežiūra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

„Rail Baltica“ esamo geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija. 2 statinys: geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas rekonstrukcija techninės priežiūros paslaugos ir inžinieriaus paslaugos:
I etapas: Palemono stotis - Kauno hidroelektrinės (HES) 5+300 km rangos darbų techninės priežiūros paslaugos ir inžinieriaus paslaugos
II etapas: Kauno hidroelektrinės (HES) 6+750 km. - Rokai rangos darbų techninės priežiūros paslaugos ir inžinieriaus paslaugos
III etapas: Geležinkelio rekonstrukcija Kauno hidroelektrinės (HES) ribose (nuo 5+300 iki 6+750 km) rangos darbai. Techninės priežiūros paslaugos ir inžinieriaus paslaugos.
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektas Nr. 2014-LT-TMC-0109-M, Projekto „Rail Baltica“ Europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos-Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti Europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos valstybių sienos" (dotacijos susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1046150)

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 118-290671
2019-602955

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: „Rail Baltica“ esamo gelež. ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcija.2 stat.: gelež. ruožo Rokai-Palemonas rekonstrukcija" rangos darbų techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?