CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinė mokykla
190439674
Mokyklos g. 3, 5800 Klaipėda
Klaipėda
5800
LT
Asmuo ryšiams: Gražina Urbonienė
Telefonas: +370 46410983
Faksas: +370 46410984
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://sauletekiskl.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=528036
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Maitinimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

55524000  -  Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Maitinimo paslaugų įsigijimas (toliau – Paslaugos), kurias sudaro a) maitinimo paslaugos, kurias mokiniai teisės aktų numatyta tvarka įgyja teisę gauti nemokamai (toliau – Nemokamas maitinimas) ir b) maitinimo paslaugos už kurias Paslaugos teikėjui tiesiogiai apmoka tretieji asmenys (mokiniai), t.y. ši Sutartis apima paslaugas, kurias įsigyja pati Perkančioji organizacija ir kurias iš Paslaugų teikėjo įsigyja tretieji asmenys. Teikiamų paslaugų techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 36 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1160000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Maitinimo paslaugų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55524000  -  Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugų įsigijimas (toliau – Paslaugos), kurias sudaro a) maitinimo paslaugos, kurias mokiniai teisės aktų numatyta tvarka įgyja teisę gauti nemokamai (toliau – Nemokamas maitinimas) ir b) maitinimo paslaugos už kurias Paslaugos teikėjui tiesiogiai apmoka tretieji asmenys (mokiniai), t.y. ši Sutartis apima paslaugas, kurias įsigyja pati Perkančioji organizacija ir kurias iš Paslaugų teikėjo įsigyja tretieji asmenys. Teikiamų paslaugų techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 36 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 810000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Maitinimo paslaugų įsigyjimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55524000  -  Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Maitinimo paslaugų įsigijimas (toliau – Paslaugos), kurias sudaro a) maitinimo paslaugos, kurias mokiniai teisės aktų numatyta tvarka įgyja teisę gauti nemokamai (toliau – Nemokamas maitinimas) ir b) maitinimo paslaugos už kurias Paslaugos teikėjui tiesiogiai apmoka tretieji asmenys (mokiniai), t.y. ši Sutartis apima paslaugas, kurias įsigyja pati Perkančioji organizacija ir kurias iš Paslaugų teikėjo įsigyja tretieji asmenys. Teikiamų paslaugų techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.
Tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai turi būti įvykdyti per 36 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 350000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose. Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Su Tiekėju atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos‐faktūros pateikimo dienos. Tiekėjas
sąskaitą už nemokamą maitinimą pateikia Perkančiajai organizacijai. Tretieji asmenys už maitinimo paslaugas, kurias perka savarankiškai šios Sutarties sąlygomis, atsiskaito su Paslaugos teikėju grynaisiais pinigai, elektroniniais pinigais, mokėjimo kortele, mokėjimo pavedimu ar kitokiu tarpusavyje suderintu būdu ar šiame papunktyje nurodytų būdų deriniu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugos gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2020-09-03
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?