CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=514588
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokyklos, mokyklos salės, valgyklos ir garažo, esančių Jūratės g. 13, Palangoje, atnaujinimo (modernizavimo) kapitalinio remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami darbai apima visus 4 Jūratės g. 13, Palanga, sklype esančius pastatus: 4092,21 m2 bendrojo ploto mokyklos pastatą, 1778,68 m2 bendrojo ploto mokyklos salės pastatą, 471,09 m2 bendrojo ploto valgyklos pastatą ir 206,16 m2 bendrojo ploto garažo pastatą. Pagrindiniai numatomi darbai: fasado, cokolio, pamatų, rūsio lubų, perdengimo šiltinimas, stogų šiltinimas, išorinių langų ir durų keitimas, išorinių ir vidinių palangių keitimas. Taip pat šildymo sistemos, karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų sistemos rekonstrukcija, rekuperacinio vėdinimo įrengimas sporto, šokių salėse ir valgykloje, mechaninio vėdinimo įrengimas sanitariniuose mazguose, apšvietimo sistemos modernizavimas, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas. Kiekvienam aukšte įrengiamos sanitarinės patalpos pritaikytos žmonėms su negalia, patekimui tarp aukštų numatomas ŽN keltuvas 400 kg galios. Atnaujinama vidaus apdaila.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jūratės g. 13, Palanga.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „EMPA LT“ 2016 metais parengtą Mokyklos, mokyklos salės, valgyklos ir garažo, esančių Jūratės g. 13, Palangoje, atnaujinimo (modernizavimo) kapitalinio remonto techninį darbo projektą Nr. 2015-EMPA-52-TDP.
Perkami darbai apima visus 4 (keturis) Jūratės g. 13, Palanga, sklype esančius pastatus: 4092,21 m2 bendrojo ploto mokyklos pastatą, 1778,68 m2 bendrojo ploto mokyklos salės pastatą, 471,09 m2 bendrojo ploto valgyklos pastatą ir 206,16 m2 bendrojo ploto garažo pastatą. Pagrindiniai numatomi pastatų energijos taupymo remonto darbai: fasado, cokolio, pamatų, rūsio lubų, perdengimo šiltinimas, stogų šiltinimas, išorinių langų ir durų keitimas, išorinių ir vidinių palangių keitimas. Taip pat šildymo sistemos, karšto ir šalto vandentiekio, nuotekų sistemos rekonstrukcija, rekuperacinio vėdinimo įrengimas sporto, šokių salėse ir valgykloje, mechaninio vėdinimo įrengimas sanitariniuose mazguose, apšvietimo sistemos modernizavimas, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas. Remontuojami WC, prausyklos ir dušai. Kiekvienam aukšte įrengiamos sanitarinės patalpos pritaikytos žmonėms su negalia bei patekimui tarp aukštų numatomas ŽN keltuvas 400 kg galios. Atnaujinama vidaus apdaila: įrengiamos naujos grindys ant grunto ir ant perdangos su nauja grindų danga. Koridoriuose, klasėse ir kabinetuose įrengiama ruloninė homogeninė PVC grindų danga, sanitariniuose mazguose projektuojamos akmens masės plytelių grindų dangos. Sporto ir šokių salėse projektuojama tarketo danga. Atnaujinama sienų apdaila klasėse, koridoriuose, sanitariniuose mazguose, virtuvės ir pagalbinėse patalpose. Visose patalpose įrengiamos baltos spalvos segmentinės pakabinamos lubos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
2 kartus po 6 mėnesius
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas per 5 d d nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 proc nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą sutarties laikotarpį.
2. Mokyklos, mokyklos salės, valgyklos ir garažo, esančių Jūratės g. 13, Palangoje, atnaujinimo (modernizavimo) kapitalinio remonto darbai finansuojami Lietuvos valstybės biudžeto ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras) per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-14
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-02
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Maksimali pirkimo vertė - 2 809 918,27 EUR be PVM (3 400 001,11 EUR su PVM).
2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ir kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateiktos ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
PASTABA. Rangovas pateikia kalendorinį darbų atlikimo grafiką darbams atlikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2020-11-20 už 2 550 000,00 Eur su PVM (III ketvirtį už 300 000,00 Eur ir IV ketvirtį už 2 250 000,00 Eur). Likusiems darbams rangovas kalendorinį darbų atlikimo grafiką pateiks užsakovui raštu pareikalavus, priklausomai nuo užsakovo turimų finansinių resursų.
2. Sutarties terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atliktos visų TD projekte išvardintų statinių statybos užbaigimo procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriuje nurodyti ir su tuo susiję dokumentai.
3. Darbų atlikimo terminas – 22 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Iki 2020-11-20 rangovas privalo atlikti darbų už 2 550 000,00 Eur su PVM (III ketvirtį už 300 000,00 Eur ir IV ketvirtį už 2 250 000,00 Eur). Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos, statinių, žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir Nacionaline žemės tarnyba.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-05-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?