CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Šakalienė
Telefonas: +370 52718621
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas Nr. D7-220 ir IRD-D30-83
Nuorodos numeris:  D7-220 ir IRD-D30-83
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas.
Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  524751.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

E-paslaugų portalo bei TPZ programinės įrangos modernizavimas ir plėtra, atsižvelgiant į naujų elektroninių paslaugų poreikį duomenų subjektams, elektroninių paslaugų sukūrimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos. Adresas - Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

I (pirmoji) pirkimo dalis apima:
• E-paslaugų portalo, skirto teikti elektronines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų duomenų subjektams, modernizavimą;
• Prašymų apdorojimo modulio, kuriame turi būti centralizuotai kaupiami asmenų prašymai išduoti pažymas ir išrašus, išduotų pažymų ir išrašų duomenys, apskaitos duomenys, modernizavimą;
• Subjektų teisių vykdymo modulio, skirto vykdyti pateikto prašymo užduotis, sukūrimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Siūlomų specialistų (ekspertų) patirtis (T)  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

E-paslaugų portalo architektūros ir esamo funkcionalumo atnaujinimas atsižvelgiant į ANR duomenų gavimo ir kompleksinių ĮKNR ir ANR pažymų išdavimo poreikį
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos. Adresas - Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

II (antroji) pirkimo dalis apima:
• E-paslaugų portalo architektūros atnaujinimą;
• E-paslaugų portalo funkcionalumo plėtrą administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims;
• Kompleksinių ANR ir ĮKNR pažymų ir išrašų užsakymo ir gavimo funkcionalumo sukūrimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Siūlomų specialistų (ekspertų) patirtis (T)  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 136-335028
2020-619127

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 8S-187

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Pirma pirkimo dalis - E-paslaugų portalo bei TPZ programinės įrangos modernizavimas ir plėtra, atsižvelgiant į naujų elektroninių paslaugų poreikį duomenų subjektams, elektroninių paslaugų sukūrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-11-19
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „iTree Lietuva“
302249829
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Telefonas: +370 52487506
Faksas: +370 52487507

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  235495.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 15R-343

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: 2 pirkimo dalis - E-paslaugų portalo architektūros ir esamo funkcionalumo atnaujinimas atsižvelgiant į ANR duomenų gavimo ir kompleksinių ĮKNR ir ANR pažymų išdavimo poreikį

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-11-19
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „iTree Lietuva“
302249829
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Telefonas: +370 52487506
Faksas: +370 52487507

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  289256.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdė kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija. Sutartį su nustatytu laimėtoju dėl 1 pirkimo dalies sudarė Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Sutartį su nustatytu laimėtoju dėl 2 pirkimo dalies sudarė Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2020-12-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?