CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Daunoravičienė
Telefonas: +370 69759803
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

UAB "LG Keleiviams"
Mindaugo g. 12
Vilnius
LT
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.traukiniobilietas.lt

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Mindaugo g. 12
Vilnius
LT
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://lginfrastruktura.lt/

AB „LG CARGO“
Mindaugo g. 12
Vilnius
LT
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://cargo.litrail.lt/

UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“
Švitrigailos g. 39
Vilnius
LT
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://vlrd.lt/lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=507678
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Geležinkelių veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių, traktorių ir krautuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50114000  -  Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Skelbimas skelbiamas dėl dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) sukūrimo.
DPS galiojimo laikotarpiu numatoma įgyti Transporto priemonių, traktorių ir krautuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugas bei atsargines dalis.
DPS skaidomas į kategorijas:
1 Kategorija – Transporto priemonių (Lengvųjų automobilių, Krovininių automobilių iki 3,5 tonos bendrosios masės, Krovininių automobilių virš 3,5 tonos bendrosios masės) techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas;
2 Kategorija – Traktorių ir krautuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 2000010.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Transporto priemonių (Lengvųjų automobilių, Krovininių automobilių iki 3,5, virš 3,5 tonos bendrosios masės tonos) techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50114000  -  Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos
50112000  -  Automobilių remonto ir priežiūros paslaugos
16800000  -  Žemės ir miškų mašinų dalys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 Kategorija – Transporto priemonių (Lengvųjų automobilių, Krovininių automobilių iki 3,5 tonos bendrosios masės, Krovininių automobilių virš 3,5 tonos bendrosios masės) techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas.
Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus
pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Traktorių ir krautuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50114000  -  Sunkvežimių remonto ir priežiūros paslaugos
16800000  -  Žemės ir miškų mašinų dalys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 Kategorija – Traktorių ir krautuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei atsarginių dalių pirkimas.
Konkretūs reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus
pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas paraiškoje turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą (toliau – EBVPD) (žr. DPS dokumentų 2 priedą) ir DPS dokumentų 4
priede nurodytus dokumentus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Ribotas konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2025-05-16
Vietos laikas:  00:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Ūkio subjektų grupė – AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, (toliau – LG / Vadovaujantis pirkėjas), UAB „LG Keleiviams“, juridinio asmens kodas 305052228, (toliau – Pirkėjas 1) bei AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 305202934, (toliau – Pirkėjas 2) – veikianti 2020 m. sausio 23 d. susitarimo Nr. SUTK(LG)-5 „Dėl bendrai atliekamų (viešųjų) pirkimų ir paslaugų ir / ar prekių (viešojo) pirkimo–pardavimo, prekių nuomos preliminariųjų (viešojo) pirkimo–pardavimo sutarčių su teikėjais bendro vykdymo“ pagrindu, kurią pagal Susitarimą atstovauja LG (toliau visi kartu – Ūkio subjektų grupė), ir AB „LG CARGO“, juridinio asmens kodas 304977594, (toliau – Pirkėjas 3), ir UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, juridinio asmens kodas 126280418,
(toliau – Pirkėjas 4) toliau visos – Ūkio subjektų grupė ir Pirkėjas 3, ir Pirkėjas 4 – kartu vadinamos „Pirkėjai / Perkantysis subjektas“, atlieka viešąjį tarptautinį pirkimą taikydamas dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS arba Pirkimas / pirkimas) ir jos galiojimo laikotarpiu numato įgyti Transporto priemonių, traktorių ir krautuvų techninės priežiūros ir remonto paslaugas bei atsargines dalis.
DPS galiojimo terminas ‒ 5 metai. DPS galiojimo terminas gali būti trumpinamas ‒ LG turi teisę nutraukti DPS galiojimą ankščiau šiame punkte nustatyto jos termino.
Tiekėjai gali teikti paraiškas per visą DPS galiojimą. Tiekėjai, kurių paraiškos atitiks DPS dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo pagal LG poreikį.
LG pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo DPS pagrindu išsiųs tik įvertinęs paraiškas, gautas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos. Kiti kvietimai dėl konkrečių pirkimų bus siunčiami ir vėliau paraiškas pateikusiems tiekėjams, kuriems, jas įvertinus, bus leista dalyvauti DPS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vinius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-04-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?