CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB 'Investicijų ir verslo garantijos'
110084026
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Asmuo ryšiams: Jūratė Strakšienė
Telefonas: +370 52740188
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.invega.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Uždaroji akcinė bendrovė, atitinkanti viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 25 d. 2 p.
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Paramos priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo bei palaikymo paslaugos
Nuorodos numeris:  Programų vystymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Paramos priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo bei palaikymo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius, Konstitucijos pr. 7
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Covid-19 paramos verslui priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo ir palaikymo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų
Paaiškinimas
LR Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 pritarta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – EIMIN) parengtam skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui. Vėliau priemonių plane numatytoms priemonėms finansuoti skirtos lėšos buvo paskirstomos konkrečioms finansinės paramos priemonėms.
LR Vyriausybė ir EIM atskirais sprendimais nusprendė įgyvendinti konkrečias finansinės paramos priemones, pavedant jas įgyvendinti INVEGAI skubos tvarka.
Per laikotarpį nuo balandžio 10 d. iki birželio 5 d. INVEGAI buvo pavesta tiesiogiai (nepasitelkiant finansinių tarpininkų) įgyvendinti šias priemones, kurios iš anksto nebuvo planuotos:
- „Apmokėtinų sąskaitų paskola“ (toliau – ASAP);
- „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo Covid-19 nukentėjusioms įmonėms“ (toliau - NUMOK);
- „Paskolos turizmo paslaugų teikėjams“ (toliau – TURAP) įgyvendinimui.
Atsižvelgiant į susidariusią kritinę situaciją atskirose verslo srityse, išplitus koronavirusui Covid-19, paraiškų pagal minėtas priemones gavimui ir apdorojimui elektroniniu būdu turėjo būti pasirengta per įmanomai trumpiausią laiką, o paraiškos vertinamos, sutartys sudaromos ir paramos lėšos išmokamos maksimaliai automatizuotu būdu. Planuojamą gauti paraiškų skaičių įvertinti rankiniu būdu, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų būtų buvę neįmanoma, o vėlavimas – pažeistų visuomenės interesą operatyviai panaudoti su COVID-19 susijusias finansines priemones.
Šiuo metu yra atlikti priemonių NUMOK ir TURAP pakeitimai, kurie reikšmingai koreguoja suprogramuotus vertinimo ir sprendimų priėmimo procesus ir atliekamus patikrinimus, taip pat yra suteikta galimybė daugeliui pareiškėjų pakartotinai kreiptis dėl paraiškų, kurios buvo atmestos, patikslinimo, pakartotino vertinimo ir jų tenkinimo. Taip pat būtina praplėsti funkcionalumus, numatant galimybę sutarčių dėl ASAP, NUMOK ir TURAP sąlygų keitimų atlikti esamų IT instrumentų pagalba.
Atsižvelgiant į tai, kad:
- paramos priemonių ASAP, NUMOK ir TURAP paraiškų teikimo bei vertinimo programų vystymo bei programinės įrangos sistemų palaikymo paslaugas būtina įsigyti per įmanomai trumpiausią laiką tam, kad pareiškėjų teikiamų paraiškų gavimas, jų vertinimas ir paramos teikimas pagal priemonių ASAP, NUMOK ir TURAP vyktų nenutrūkstamai ir pagal pakeistus priemonių aprašus;
-tik esamas IT instrumentų kūrėjas ir vystytojas (UAB Fintegry) yra objektyviai pajėgus atlikti reikiamus pakeitimus per trumpiausią įmanomą terminą, užtikrinti nenutrūkstamą programų veiklą ir priežiūrą, nes jam yra žinomi IT instrumentų programiniai kodai, panaudoti techniniai sprendimai ir kita know-how informacija, susijusi su veikiančiais IT instrumentais,
nuspręsta šių paslaugų tarptautinį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu CVP IS priemonėmis, nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą leidimo, tačiau paskelbiant ex ante skaidrumo skelbimą.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 212-519647
2020-611172

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Paramos priemonių NUMOK ir TURAP programų vystymo bei palaikymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-25

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?