CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Drulytė
Telefonas: +370 37305906
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=501186
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Uždaromosios armatūros pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42131150  -  Slėgimo vamzdžių sklendės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkantysis subjektas perka uždaromąją armatūrą (toliau - Prekes). Prekių specifika, kiekiai ir techniniai reikalavimai pateikiami Uždaromosios armatūros pirkimo techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas). Prekių kiekis yra konkretus ir bus perkamas vienu užsakymu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42131150  -  Slėgimo vamzdžių sklendės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkantysis subjektas perka uždaromąją armatūrą (toliau - Prekes). Sąlyginis Prekių skersmuo DN - nuo 800 mm iki 50 mm. Prekių specifika, kiekiai ir techniniai reikalavimai pateikiami Uždaromosios armatūros pirkimo techninėje specifikacijoje (Sąlygų 1 priedas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus prieš pasiūlymų eilės sudarymą (po vokų atplėšimo procedūros, įvertinus pasiūlymus) bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių Eur) sumai kartu su jo apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Perkantysis subjektas apmoka už faktiškai pristatytas Prekes per 30 d. po Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ RC informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Perkantysis subjektas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. PVM sąskaita faktūra per E. sąskaitą Perkančiajam subjektui pateikiama tik pasirašius perdavimo–priėmimo aktą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti perkan. subjektui (toliau - PS) išduotą besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą, sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM, galiojančią ne trumpiau negu galioja sutartis. Jeigu tiekėjas ne dėl PS kaltės nepristato kokybiškų Prekių Sutartyje nurodytais terminais, PS turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį ne dėl PS kaltės ar PS nutraukus Sutartį dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka PS 10 proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti PS patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-06
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-06
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Akcinė bendrovė "Kauno energija", Raudondvario pl. 84, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?