CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Trakų rajono savivaldybės administracija
181626536
Vytauto g. 33
Trakai
21106
LT
Asmuo ryšiams: Aušra Večerinskienė
Telefonas: +370 52858320
Faksas: +370 52853140
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.trakai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=549538
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Trakų senamiesčio želdinių sistemos formavimo ir medinio pėsčiųjų tilto atstatymo darbai
Nuorodos numeris:  520221
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pagrindiniai darbai: Karvinės salos Galvės ež. želdinių sutvarkymas;Bažnytėlės salos Galvės ež. želdinių sutvarkymas; Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Karaimų g. iki Galvės ež.; 9.4. Skvero tarp Karaimų g. 8 ir Karaimų g. 10 sutvarkymas; Skvero prie Šv. Jono Nepamuko sutvarkymas; Galvės ir Lukos ež. Pakrantės, Karaimų ir Vytauto g. želdinių tvarkymas; Medinio pėsčiųjų tilto atstatymas iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ež. ir pėsčiųjų takų įrengimas su mažosios architektūros statiniais Karvinės ir Bažnytėlės salose; Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje darbo projekto parengimas. Rengiant šį darbo projektą būtina atlikti inžinerinius - geologinius tyrimus; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas;Laikino informacinio stendo ir nuolatinio informacinio stendo (po 1 vnt.) įrengimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdynų kūrimo ir tvarkymo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112700  -  Kraštovaizdžio darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Trakų m.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai darbai:
a) Karvinės salos Galvės ež. želdinių sutvarkymas;
b) Bažnytėlės salos Galvės ež. želdinių sutvarkymas;
c) Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Karaimų g. iki Galvės ež.;
d) Skvero tarp Karaimų g. 8 ir Karaimų g. 10 sutvarkymas;
e) Skvero prie Šv. Jono Nepamuko sutvarkymas;
f) Galvės ir Lukos ež. Pakrantės, Karaimų ir Vytauto g. želdinių tvarkymas;
g) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas.
h) Laikino informacinio stendo ir nuolatinio informacinio stendo (po 1 vnt.) įrengimas (atsižvelgiant į 2014-2020 ES fondų viešinimo reikalavimus).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 330
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 90 dienų tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų ,dėl darbų pakeitimų, dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 ,,Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (pagal PO pateiktą pavyzdį pirkimo sąlygose) ne mažesnei negu 1 proc. pasiūlymo vertės Eur be PVM sumai.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Medinio pėsčiųjų tilto atstatymo iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje Trakų mieste darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Trakų m.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindiniai darbai:
a) pėsčiųjų tiltas – ilgis 60 m (su prietiltėmis 63 m), plotis 1,8 m, atramų tipas – poliniai, per-dangos konstrukcijos – metalinės sijos, tu-rėklų aukštis 1,10 m, mediniai tilto paklotai ir turėklai;
b) pėsčiųjų takų įrengimas su mažosios architektūros statiniais Karvinės ir Bažnytėlės salose;
c) Medinio pėsčiųjų tilto atstatymo iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere ir gruntinių takų Karvinės ir Bažnytėlės saloje Trakų mieste darbo projekto parengimas. Rengiant šį darbo projektą būtina atlikti inžinerinius – geologinius tyrimus;
d) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 330
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 90 dienų tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų ,dėl darbų pakeitimų, dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-01-0010 ,,Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (pagal PO pateiktą pavyzdį pirkimo sąlygose) ne mažesnei negu 1 proc. pasiūlymo vertės Eur be PVM sumai.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71 str.) – 10 proc. bauda nuo pirkimo sutartyje numatytos bendros sutarties kainos be PVM arba, kai tai įmanoma pagal pirkimo sutarties pobūdį, nuo sutarties darbų sudėtinės dalies bendros kainos be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-12-01
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-12-01
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
104 kab., Trakų r. sav. administracija, Vytauto g. 33, Trakai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčai nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?