CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
188774975
Vytauto g. 2
Kupiškis
40115
LT
Asmuo ryšiams: Rita Meškienė
Telefonas: +370 45935614
Faksas: +370 45935510
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kupiskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=502291
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bešeimininkių statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45111100  -  Griovimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami bešeimininkių statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo darbai.
Darbai turi būti atlikti pagal projektuotojo UAB „Synergy Solutions“ parengtus griovimo aprašus (statinio kategorija: nesudėtingieji statiniai ir neypatingieji statiniai).
Pirkimo objektas yra suskirstytas į tris dalis. Dalyviai gali pateikti vieną pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba visoms pirkimo dalims.
Šiuo pirkimu numatoma likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius: bendras griaunamų objektų skaičius – 31 vnt., tvarkomų sklypų plotas: 1,83 ha. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Bešeimininkių nesudėtingųjų statinių Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų sutvarkymo darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45111100  -  Griovimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kupiškio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius:
1. kitos (fermos) paskirties pastatą, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
2. mokslo (mokyklos) paskirties pastatą, Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
3. kitos (fermos) paskirties pastatą, Mieliūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
4. prekybos (parduotuvės) paskirties pastatą, Bugailiškių k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
5. kitos paskirties inžinerinio statinio, Jurkštų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
6. kitos paskirties inžinerinio statinio (elektroninės katilinės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.;
7. kitos paskirties inžinerinio statinio, Juodžiūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
8. kitos paskirties inžinerinių statinių, Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.;
9. kitos (fermų) paskirties pastatų, Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r.;
10. kitos paskirties inžinerinių statinių (kiaulidės pamatai), Šimonių mstl., Šimonių sen., Kupiškio r.;
11. kitos (fermos) paskirties pastato, Kinderių k., Kupiškio sen., Kupiškio r.;
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių raštišku susitarimu ir dėl nenumatytų aplinkybių, kurios susidarė ne dėl rangovo kaltės, statybos darbų atlikimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgesniam, nei 2 mėnesių terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Bešeimininkio neypatingojo mokslo paskirties pastato, Mieliūnų k., Šimonių sen., Kupiškio rajone griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45111100  -  Griovimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kupiškio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma likviduoti mokslo paskirties pastatą (mokyklą).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių raštišku susitarimu ir dėl nenumatytų aplinkybių, kurios susidarė ne dėl rangovo kaltės, statybos darbų atlikimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgesniam, nei 2 mėnesių terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Bešeimininkio neypatingojo kitos (fermų) paskirties pastato, Antašavos mstl., Kupiškio sen., Kupiškio rajone griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45111100  -  Griovimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kupiškio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma likviduoti kitos paskirties pastatą (fermos griuvėsius).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalių raštišku susitarimu ir dėl nenumatytų aplinkybių, kurios susidarė ne dėl rangovo kaltės, statybos darbų atlikimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgesniam, nei 2 mėnesių terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7.
Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija tikrina, ar nėra pašalinimo pagrindų ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams tik to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos Eur be PVM.
Užsakovas Rangovui sumokės už faktiškai atliktus Darbus pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą ir atliktų darbų aktą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-29
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-29
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato II aukšte 220 kabinete, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9, Panevėžys
Panevėžys
LT-35175
LT
Telefonas: +370 45468765

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?