CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Asmuo ryšiams: Jūratė Barsulytė-Girgždienė
Telefonas: +370 52718757
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Nr. VRM-D5-66
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugas sudaro:
- Informacijos rengimo ir skelbimo nacionalinėje žiniasklaidoje paslaugos;
- Informacijos rengimo ir skelbimo regioninėje žiniasklaidoje paslaugos;
- Informacijos rengimo ir publikavimo interneto žiniasklaidos priemonėmis paslaugos;
- Informacijos rengimo ir publikavimo turinio rinkodaros projektui (rubrikai) interneto portale paslaugos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  45698.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000  -  Viešųjų ryšių paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugas sudaro:
- Informacijos rengimo ir skelbimo nacionalinėje žiniasklaidoje paslaugos;
- Informacijos rengimo ir skelbimo regioninėje žiniasklaidoje paslaugos;
- Informacijos rengimo ir publikavimo interneto žiniasklaidos priemonėmis paslaugos;
- Informacijos rengimo ir publikavimo turinio rinkodaros projektui (rubrikai) interneto portale paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P1  /  Lyginamasis svoris:  0,5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P2  /  Lyginamasis svoris:  0,2
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P3  /  Lyginamasis svoris:  0,3
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  P4  /  Lyginamasis svoris:  1,0
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  30
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas finansuojamas projekto „12.0.1-CPVA-V-202-01-0009 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Informavimas apie veiksmų programą“ lėšomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 136-335001
2020-658664

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Visuomenės informavimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos Nr. VRM-D5-66

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-10-29
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  5
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB ,,Magnet LT“
304557170
Laisvės pr. 60-1107
Vilnius
LT
Telefonas: +370 63941183
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  45698.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Nežinoma.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija. Pirkimo sutartį su nustatytu laimėtoju sudarė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 70668369
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2020-11-20

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?