CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Skačkauskienė
Telefonas: +370 37305684
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=505969
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Biokuro katilų dūmų vamzdžių keitimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkantysis subjektas numato įsigyti Petrašiūnų elektrinės biokuro katilo Nr. 2 ir Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbus. Pirkimas susideda iš dviejų dalių: 1 pirkimo dalis - Petrašiūnų elektrinės biokuro katilo Nr. 2 dūmų vamzdžių keitimo darbų pirkimas; 2 pirkimo dalis - Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbų pirkimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Petrašiūnų elektrinės biokuro katilo Nr. 2 dūmų vamzdžių keitimo darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Petrašiūnų elektrinės biokuro katilo Nr. 2 dūmų vamzdžių keitimo darbų (toliau - Darbai) pirkimas - bus keičiami (demontuojami seni ir sumontuojami nauji) vieno 12 MW galios biokuro katilo dūmų vamzdžiai (422 vnt.). Darbams atlikti reikiamus dūmų vamzdžius pateiks perkantysis subjektas. Kitas medžiagas turės pateikti konkursą laimėjęs tiekėjas. Tiekėjas prisiima riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Darbų apimtis, reikalavimai Darbų atlikimui bei detalesnė informacija apie pirkimo objektą pateikiama techninėje specifikacijoje dėl Petrašiūnų elektrinės biokuro katilo Nr. 2 dūmų vamzdžių keitimo darbų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 45000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbų pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231113  -  Vamzdžių keitimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33, Jurbarkas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbų (toliau - Darbai) pirkimas - bus keičiami (demontuojami seni ir sumontuojami nauji) vieno 5 MW galios biokuro katilo dūmų vamzdžiai (310 vnt.). Darbams atlikti reikiamus dūmų vamzdžius pateiks perkantysis subjektas. Kitas medžiagas turės pateikti konkursą laimėjęs tiekėjas. Tiekėjas prisiima riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Darbų apimtis, reikalavimai Darbų atlikimui bei detalesnė informacija apie pirkimo objektą pateikiama techninėje specifikacijoje dėl Jurbarko katilinės biokuro katilo dūmų vamzdžių keitimo darbų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 52000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už aprašą ir už faktiškai atliktus Darbus apmoka per 30 (trisdešimt) dienų, Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir pažymos apie atliktų darbų vertę bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Tiekėjas minėtus dokumentus perkančiajam subjektui turi pateikti ne vėliau kaip iki po ataskaitinio mėnesio 3 (trečios) darbo dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, perkantysis subjektas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai PVM sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu tiekėjas ne dėl perkančiojo subjekto kaltės neatlieka Darbų, už kiekvieną pavėluotą Darbų įvykdymo dieną perkantysis subjektas turi teisę, be atskiro įspėjimo, skaičiuoti tiekėjui 100,00(vieno šimto) Eur baudą. Tiekėjui vienašališkai nutraukus sutartį ne dėl perkančiojo subjekto kaltės ar perkančiajam subjektui nutraukus sutartį dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas sumoka perkančiajam subjektui 10 proc. dydžio baudą nuo bendros sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos atlyginti perkančiajam subjektui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Kitos sutarties sąlygos nurpdytos pirkimo sąlygose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-10
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-10
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Akcinė bendrovė "Kauno energija", Raudondvario pl. 84, Kaunas.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) registruoti tiekėjai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?