CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė
191135578
T.Vaižganto g.89/Mendeno g.2
Plungė
LT-90160
LT
Asmuo ryšiams: Edvardas Bierontas
Telefonas: +370 44847860
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.plungesligonine.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522801
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Rentgeno diagnostinės sistemos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33100000  -  Medicinos įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Rentgeno diagnostinės sistemos pirkimas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 330578.51  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33100000  -  Medicinos įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rentgeno diagnostinės sistemos pirkimas- 2 vnt
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 330578.51  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas remiantis Plunges rajono savivaldybės įsakymu Nr.DE266, 2020 06 18 dienos , ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.V1397 , dėl rentgeno diagnostikos paslaugų gerinimo programai įgyvendinti.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1.Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 8 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu
2.Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, arba jų atsakingas asmuo, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.
Laikoma, kad tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris, subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
2) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui, kiekvienam tiekėjų grupės partneriui, subtiekėjui ar kitam ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
3) tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiamasi, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba 2 punkto atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Prekės bus nekokybiškos dėl gamintojo arba Tiekėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Prekės būtų pakeistos į tinkamos kokybės Prekes. Šiuo atveju terminas Pirkėjui atsiskaityti pradedamas skaičiuoti nuo tinkamų Prekių pateikimo dienos. Nekokybiškų Prekių pakeitimo išlaidos tenka Tiekėjui.
27. Jei Tiekėjas pateikia Prekes neatitinkančias konkurso sąlygų reikalavimų, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą, pranešęs apie tai Tiekėjui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
28. Tiekėjas, nepristatęs Prekės(-ių) per Sutartyje nustatytą terminą ne dėl Pirkėjo kaltės, moka Pirkėjui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos pristatyti Prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-03
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-09-29
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-03
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligonines
Specialisto viešiesiems pirkimams kabinete

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipedos miesto apygardos teismas
H.Manto 26
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-01
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?