CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

LITGRID, AB
302564383
Viršuliškių skg. 99B
Vilnius
05131
LT
Asmuo ryšiams: Brigita Kuliešiūtė
Telefonas: +370 61391775
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.litgrid.eu/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517157
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimas į dvigrandę
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimas į dvigrandę.
I etapo darbai turi būti atlikti iki 2022 m. sausio 7 d.;
II etapo darbai turi būti atlikti ir Projektas įgyvendintas iki 2023 m. balandžio 1 d.
Daugiau informacijos prisegtuose Pirkimo dokumentuose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pagėgių savivaldybė (Lumpėnų ir Vilkyškių seniūnijos);Jurbarko rajono savivaldybė (Viešvilės, Smalininkų ir Jurbarkų seniūnijos)
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

330 kV viengrandės oro linijos Jurbarkas - Bitėnai rekonstravimas į dvigrandę.
I etapo darbai turi būti atlikti iki 2022 m. sausio 7 d.;
II etapo darbai turi būti atlikti ir Projektas įgyvendintas iki 2023 m. balandžio 1 d.
Daugiau informacijos prisegtuose Pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-05-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties pratęsimai aprašyti pridėtame sutarties projekte.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Darbus planuojama finansuoti Europos infrastruktūros tinklų priemone (CEF) Nr. 4.8.1-0021-LTLV-W-M-18 „Baltijos šalių sinchronizacijos projekto pirmasis etapas (angl. Baltic Synchronisation Project – Phase 1)".

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis 100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų).
Banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 135 (vieną šimtą trisdešimt penkias) dienas po Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (t. y. Pasiūlymo pateikimo diena plius 135 dienos) ir joje turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas.
Daugiau Pirkimo sąlygų XI skyriuje.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Tiekėjui už darbus Perkantysis subjektas sumokės per 30 dienų. Apmokėjimo tvarka ir sąlygos
detaliau nurodytos Pirkimo sutarties projekte ir jo prieduose. Numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - 10 (dešimt) proc. nuo Pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos Eur be PVM. Tiekėjas turi užtikrinti, kad banko garantija galiotų visą Sutarties vykdymo laikotarpį iki bus išduota Darbų perėmimo pažyma ir gautas Statybos užbaigimo aktas, ir 70 dienų po vėlesniosios iš šių dviejų datų. Banko garantijoje turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas. Daugiau informacijos Pirkimo sutarties projekte ir jo prieduose.
Netesybos, delspinigiai ir baudos nurodytos Pirkimo sutarties projekte ir jo prieduose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Su CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktais Tiekėjų Pasiūlymais, gautais iki Pasiūlymų
pateikimo termino, susipažinimas (toliau - Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks
elektroniniu būdu.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Komisijos posėdyje (Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje) Pasiūlymus pateikę Tiekėjai
nedalyvauja ir Perkantysis subjektas neteikia informacijos Tiekėjams apie Pasiūlymus
pateikusius Tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus nustatytas laimėjęs pasiūlymas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?