CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Alytaus rajono savivaldybės administracija
188718528
Pulko g. 21,
Alytus
62135
LT
Asmuo ryšiams: Edita Zagurskienė
Telefonas: +370 31575345
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.arsa.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=535666
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Akmens anglis
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09111100  -  Akmens anglys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Prekės turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos pagal atskirus užsakymus. Prekių teikimo termino pratęsimas nenumatomas. Pirkimo objekto aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų priede – Nr. 1 (Techninė specifikacija). Prekės bus perkamos pagal įstaigų poreikius. Preliminarus akmens anglių kiekis – 804 tonos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09111100  -  Akmens anglys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Prekės turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos pagal atskirus užsakymus. Prekių teikimo termino pratęsimas nenumatomas. Pirkimo objekto aprašymai, apimtys, savybės bei reikalavimai pateikiami pirkimo sąlygų priede – Nr. 1 (Techninė specifikacija). Prekės bus perkamos pagal įstaigų poreikius. Preliminarus akmens anglių kiekis – 804 tonos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD dokumentą, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų nustatytų VPĮ 46 str. nuostatose. Pašalinimo pagrindai taikomi pilna apimtimi tiek tiekėjui, tiek jo pasitelktiems subrangovams.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau akmens anglies pardavimo sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės be PVM.
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 0,5 pirkimo objekto vertės be PVM.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, yra prašomi tik laimėtojo dokumentai, patvirtinantys kvalifikacinius reikalavimus – Tiekėjo ar jo įgalioto asmens patvirtinta pažyma apie įvykdytas akmens anglies pardavimo sutartis per pastaruosius 3 metus (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus, pateikiami duomenys nuo įregistravimo datos). Pažymoje pateikti sutarčių sąrašą ir nurodyti: užsakovą ir jo kontaktinius duomenis, sutarties objektą, jos vertę, pabaigos datą ir užsakovo pažymą (patvirtinimą) apie tinkamai įvykdytą sutartį.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje bus nurodomas fiksuotas įkainis (ne pasiūlymo kaina), vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Pirkimo vertė nustatyta perkančiosios organizacijos prieš pirkimo pradžią rengiamuose dokumentuose. Pardavėjas uždelsęs pristatyti prekes ir Pirkėjui nepateikęs pagrįstų įrodymų, pateisinančių prekių pristatymo vėlavimą, Pirkėjui pareikalavus moka delspinigius, kurių dydis yra 0,02 % nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną, o pateikus nekokybiškas prekes, ir Pardavėjui nepakeitus jų per 2 d. d. mokama 10 proc. bauda nuo bendros sutarties vertės. Numatyta Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos. Pateikiamas su pirkimo sąlygomis sutarties projektas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-16
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pulko g. 21, Alytus

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 17
Kaunas
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?