CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
188651677
Meškeriotojų g. 22
Vilnius
10100
LT
Asmuo ryšiams: Kęstutis Mecelica
Telefonas: +370 68527878
El. paštas: kmecelica@gmail.com
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.tremtiniunamai.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522966
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Nebaigtų statyti Globos namų, Meškeriotojų g. 22, Vilniuje I etapo statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti nebaigtų statyti Globos namų, Meškeriotojų g. 22, Vilniuje I etapo statybos darbus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti nebaigtų statyti Globos namų, Meškeriotojų g. 22, Vilniuje I etapo statybos darbus. Pagal parengtą techninį projektą, jau atliktų darbų ekspertizės aktą, pažymą apie atliktus elektros tinklų iškėlimo darbus ir statybinių konstrukcijų apžiūros raštą tiekėjas turės parengti statybos darbų technologijos projektą, darbo projektą bei atlikti I etapo statybos darbus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Informacija nurodyta konkurso sąlygų III skyriuje. Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą –
aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą:
Pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją, arba
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą.
Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 3 proc. sutarties kainos su PVM. Banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo draudimu turi būti garantuojamas Perkančiosios organizacijos patirtų nuostolių atlyginimas. Užtikrinimas turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. apimti sutarties galiojimo terminą.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 0,02 % Sutarties kainos per dieną.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną.
Mokėjimų terminas - 30 (trisdešimt) dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-15
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Rukeliškių g. 30, Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?