CVPP

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
01144  Vilnius
LT
Kam: Rasa Vyšniauskienė
Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene2@kam.lt
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

CBRN individualiosios apsaugos priemonės

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Lietuva, Latvija

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Pirkimo objektas yra skirstomas į 2 dalis.

  1 (pirma) pirkimo dalis – numatoma įsigyti iki 23000 komplektų dujokaukių nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių: iki 9000 komplektų perkančiajai organizacijai ir iki 14000 komplektų Latvijos perkančiajai organizacijai;

  2 (antra) pirkimo dalis – numatoma įsigyti iki 29000 vienetų filtruojančiųjų dėžučių dujokaukėms nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių: iki 15000 vienetų perkančiajai organizacijai ir iki 14000 vienetų Latvijos perkančiajai organizacijai.

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35814000   Dujokaukės
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 197835.00 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  Skelbimas apie pirkimą
  Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 022-049057  of 2019-01-30
  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  2019-696527

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Filtruojančiosios dėžutės dujokaukėms nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2019-08-05
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 7
  Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 7
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  Scott Health and Safety Ltd.
  00413886
  3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 8HT, United Kingdom
  Berkshire RG12 8HT, United Kingdom
  UK
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 197835.00 EUR
  Su PVM. PVM tarifas (%) 21
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai paštu arba per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis – el. paštu, CVP IS priemonėmis, ar faksu per 10 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2020-12-14

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?