CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=521054
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dienos socialinės globos paslaugos vaikams su sunkia negalia institucijoje
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85312120  -  Neįgalių vaikų ir jaunimo priežiūros dieną paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Dienos socialinės globos paslaugos vaikams su sunkia negalia institucijoje. Preliminariai maksimaliai paslaugos teikiamos 10 asmenų per dieną, preliminarus maksimalus paslaugų kiekis Sutarties vykdymo laikotarpiu – 7 590 darbo dienų per 36 mėn., Sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 procentų. Tiekėjo pasiūlymo kaina negali viršyti 281 300,00 Eur su PVM (arba 281 300,00 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85312120  -  Neįgalių vaikų ir jaunimo priežiūros dieną paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Dienos socialinės globos paslaugos vaikams su sunkia negalia institucijoje. Preliminariai maksimaliai paslaugos teikiamos 10 asmenų per dieną, preliminarus maksimalus paslaugų kiekis Sutarties vykdymo laikotarpiu – 7 590 darbo dienų per 36 mėn., Sutarties vykdymo metu šis kiekis gali būti mažinamas, tačiau ne daugiau kaip 30 procentų. Tiekėjo pasiūlymo kaina negali viršyti 281 300,00 EUR su PVM (arba 281 300,00 EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar paslaugos neapmokestinamos PVM, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Perkančiosios organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Pradžia: 2020-09-01  /  Pabaiga: 2023-08-31
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: 1.Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
2. Tiekėjas turi teisę teikti socialinės globos paslaugas.
3.Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 specialistą, turintį socialinio darbuotojo išsilavinimą, kurio darbo patirtis socialinio darbo srityje ne mažesnė kaip 1 metai.
2) Bent 1 kineziterapeutą ir (ar) masažuotoją, ir (ar) ergoterapeutą (0,5 etato).
3) Bent 4 individualios priežiūros personalo specialistus ir (ar) slaugytojo padėjėjus.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms ar visoms pozicijoms, jeigu atitinka tam specialistui keliamus reikalavimus.
Pateikiami dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų apraše.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, netinkamą vykdymą, nekokybiškai suteiktas paslaugas nustatoma 500 EUR bauda, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį, perspėjus Paslaugų teikėją (faksu ar el. paštu). Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant.
2. Paslaugų teikėjui neužtikrinant paslaugų kokybės, taip pat vilkinant paslaugų teikimą ar piktnaudžiaujant, Paslaugų gavėjas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2020-07-20
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?